Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openen van een begraafplaats (sluiting ingedaan maken)


16 november 2019

Vraag nummer: 59230

Geachte heer Van der Putten,
De begraafplaats van onze kerkelijke gemeente is in het verre verleden op verzoek van het kerkbestuur door B&W gesloten verklaard. Nu overweegt het kerkbestuur het heruitgeven van enkele (vervallen) graven. Kan het besluit van B&W ongedaan worden gemaakt? Wat is in dezen de betekenis van het bestemmingsplan?
Vriendelijke groet!

Antwoord:

Geachte heer,

Het bestuur van deze begraafplaats die gesloten is, kan besluiten om de begraafplaats weer te openen. Voor het weer in gebruik nemen is een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.

B&W mogen de vergunning niet weigeren, als de begraafplaats aan alle eisen voor een begraafplaats voldoet. Denk aan eisen zoals de afstand tot het grondwater.

Als het goed is, staat de begraafplaats gewoon nog als begraafplaats in het bestemmingsplan. De begraafplaats is immers niet opgeheven. Het is en was nog steeds een in gebruik zijnde begraafplaats. Er mocht alleen niet opnieuw begraven worden, maar alle graven bleven wel in stand.

Mocht u nog een probleem tegenkomen waar in uw vraag niet over gesproken is, kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE