Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Functie voor gesloten begraafplaats


15 augustus 2004

Vraag nummer: 3261  (oude nummer: 4555)

Op een gesloten begraafplaats mogen asbussen worden bijgeplaatst in graven, tegen een vergoeding.

Zijn er nog meer mogelijkheden op een gesloten begraafplaats om het weer een functie te geven ?

Antwoord:

Geachte heer,

Inderdaad mogen op een gesloten begraafplaats asbussen worden bijgezet (al dan niet tegen vergoeding).
Maar als u naar een functie voor een gesloten begraafplaats vraagt, vergeet u het eenvoudigste en het belangrijkste. De begraafplaats blijft natuurlijk gewoon begraafplaats. Er mag niet meer 'nieuw' begraven worden, maar alle bestaanden graven kunnen gewoon blijven bestaan. En men mag daar natuurlijk ook gewoon een vergoeding voor blijven vragen. Als de rechten later aflopen kunnen ze gewoon op de normale manier verlengd worden. Telkens weer. Tot de begraafplaats wordt opgeheven.

Er zijn - relatief veel - begraafplaatsen waar de rechten op de graven eindigen op het moment van sluiting van de begraafplaats. Ik heb dat eerlijk gezegd nooit begrepen. Men doet iedereen daarmee tekort: de nabestaanden hebben geen graf meer en de begraafplaats berooft zichzelf in 1 klap van alle inkomsten voor liggende graven. Onbegrijpelijk, in mijn ogen.

Men beseft vaak niet of onvoldoende dat er een verschil is tussen het sluiten en het opheffen van een begraafplaats. Zie andere vragen in de sub-rubrieken 'Sluiten van een begraafplaats' en 'Verordening/reglement'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE