Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bebouwing op voormalige begraafplaats


11 juli 2020

Vraag nummer: 61189

Begrijp ik goed dat na ruiming van alle graven en nadat bestemming begraafplaats is opgeheven er 50 jaar gewacht moet worden voordat het terrein voor bouw mag worden gebruikt?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Nee, dat is geen juiste conclusie.

Als van een terrein dat begraafplaats was, alle graven geruimd zijn en de eigenaar van het terrein het voor iets anders wil gebruiken, mag het terrein direct (!) voor iets anders gebruikt worden. Dan heb ik het nog niet over het wijzigen van het bestemmingsplan, maar over de wens van de eigenaar het terrein nu en in de toekomst niet meer voor begraven of voor bijvoorbeeld de bouw van de crematorium te gebruiken.

Voor bepaalde nieuwe vormen van gebruik is het nodig om het bestemmingsplan eerst te veranderen. Bijvoorbeeld voor de bouw van woningen of de aanleg van een sportveld of de bouw van een raketbasis of vliegveld.
Voor andere vormen van gebruik, bijvoorbeeld om er een crematorium te bouwen of een wandelpark of een bos aan te leggen, is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig. Niet elke andere manier van gebruik is strijdig met een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan regelt wat mag, niet wat moet.

De termijnen van 50 en 30 jaar spelen als de graven niet geruimd worden, maar blijven liggen. Wanneer de grafmonumenten verwijderd worden, speelt geen rol.

Zie mijn boek "Begraving" (uitg. SDU, 2006).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE