Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten van een kleine begraafplaats


11 augustus 2011

Vraag nummer: 25472

Geachte heer Van der Putten,
We (gemeente Tiel) hebben het voornemen een kleine begraafplaats te sluiten. Ik heb nog een aantal vragen:

1. Artikel 44 Wlb. Laatste bijzetting was in 2008. Betekent dit dat het besluit tot sluiting pas in 2018 genomen mag worden? Er resteren nog slechts 19 graven met rechten waar nog een bijzetting mag plaatsvinden (veel kindergraven). Hiervan is het aannemelijk dat dit nog 3x wenselijk is. We willen bijzettingen voorkomen, zodat de begraafplaats per 2009 gesloten kan worden verklaard. Hiervoor kunnen we ze allemaal aanschrijven en een herbegrafenis aanbieden op een andere begraafplaats op het moment van overlijden van de bij te zetten persoon. Hiermee verklein je het risico voor nog een bijzetting, maar neem je het niet helemaal weg. Vandaar de vraag: Kan je bijzettingen op de begraafplaats nu al verbieden?

2. Tot wanneer moet je verlengen van het grafrecht toestaan (na sluiting)? Tot op de dag van opheffen van de begraafplaats (30 jaar na sluiting)?

3. Mag je de dag van opheffen ook vooraf besluiten (30 jaar na sluiting)? Dit in vervand met het vervallen verklaren van enkele overblijvende grafrechten voor onbeperkte duur?

4. Over 30 jaar zullen naar verwachting enkele graven voor onbeperkte duur overblijven. In de verordening vanaf 1986 is geregeld: grafrechten vervallen indien de begraafplaats wordt opgeheven.
Mag dit toegepast worden, ook al was dit misschien in de verordening op moment van grafuitgifte niet geregeld, maar wel aannemelijk (er wordt nog gezocht naar oudere verordeningen)?

Alvast hartelijk dank voor uw advies!

Met vriendelijke groet,
Jonathan van der Meijden
Adviseur groen, begraafplaatsen en hondenbeleid

Antwoord:

Geachte heer,

1. Het besluit om een begraafplaats te sluiten kan altijd direct worden genomen. U moet niet kijken naar artikel 44, maar naar artikel 43, eerste lid, Wlb.
Men dient rechthebbenden van graven waarin nog begraven zou kunnen worden inderdaad te compenseren. De idee om een herbegrafenis aan te bieden op een andere begraafplaats op het moment van overlijden van de bij te zetten persoon, lijkt mij een passende en juiste compensatie in natura.

2. Hoe lang verlengingen van het grafrecht toegestaan moeten worden, hangt af van de vraag of het grafrecht volgens de akte van uitgifte of beheersverordening zou vervallen bij sluiting, dan wel of een andere of geen regeling geldt.
Maar waarom zou u het verlengen van rechten niet toestaan? Inkomsten zouden toch welkom moeten zijn, lijkt mij. De begraafplaats kan dan wel gesloten zijn (dat wil zeggen: er mag niet meer begraven worden), maar zal toch onderhouden moeten worden.
Waar haalt u vandaan dat de begraafplaats 30 jaar na de sluiting opgeheven zou moeten of kunnen worden? Dat hoeft niet. Een gesloten begraafplaats kan veel langer blijven voortbestaan. Maar soms ook veel eerder worden opgeheven, als de graven eerder geruimd (kunnen) worden.

3. Ja, een (deel van een) begraafplaats kan eerder worden opgeheven, als zich daar (in dat deel) geen graven meer bevinden. Zie artikel 47: een begraafplaats houdt op dit te zijn, indien de grond die bestemming heeft verloren en zich daarin geen graf bevindt.
Maar op basis van wat zou u graven voor onbepaalde tijd vervallen (kunnen) verklaren?

4. Dat is zo niet te zeggen. Men zal aan moeten kunnen tonen dat de graven destijds zijn uitgegeven onder dezelfde voorwaarde als in 1986, dan wel dat men bij uitgifte gebonden was aan latere wijzigingen in de beheersverordening.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE