Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafplaats gesloten verklaren voor 2 diep begraven?


18 maart 2009

Vraag nummer: 6309  (oude nummer: 12555)

Op de oude begraafplaats in onze gemeente zijn nog 56 graven in particulier eigendom. Doordat de grondwaterstand te hoog is wordt er sinds 1984 niet meer 2 diep begraven (hetgeen volgens het grafrecht wel is toegestaan.) Thans is er de behoefte om formeel correct te regelen dat er niet meer 2 diep mag worden begraven. De begraafplaats geslten verklaren lijkt de enige oplossing, maar zou betekenen dat er helemaal niet meer mag worden begraven. Kunt u mij zeggen of het mogelijk is om de begraafplaats alleen voor het 2 diep begraven gesloten te verklaren, zodat er nog wel 1 diep kan worden begraven?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken er geen voorbeelden van, maar het valt mijns inziens wel te proberen.
Het sluiten van een begraafplaats houdt in dat de eigenaar beslist dat er niet meer begraven mag worden. In bepaalde omstandigheden is het logisch om te besluiten dat niet meer 2 diep begraven mag worden.
Ik vraag me echter af of er feitelijk wel een probleem is. Er zullen weinig graven zijn waar nog nooit in begraven is, dus die alleen gereserveerd zijn. De graven zijn waarschijnlijk uitgegeven op het moment van een overlijden. Bij 2-persoonsgraven is de onderste laag dan dus al direct bezet. Boven in het graf is er dan nog ruimte. Daar hoeft niets voor geregeld te worden.

Alleen als het gaat om 3-persoons graven, waarbij alleen op de onderste laag begraven is, is de middelste laag een probleem. Maar als het grondwater al op de middelste laag een probleem is, zullen de graven hoogstwaarschijnlijk nooit voor 3 kisten zijn uitgegeven.

Men zal bij het sluiten van graven rechthebbenden wel moeten compenseren voor het verlies van een begraafplek, als er nog een tweede begraafplek in het graf was. Een eenvoudige oplossing kan zijn om de graven dan dubbelbreed te maken, zodat er 2 kisten naast elkaar kunnen staan. Vermoedelijk is er op de begraafplaats, met zo weinig graven waar nog rechten op rusten, bij veel graven ruimte om in de breedte uit te wijken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE