Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Procedure sluiten begraafpaats


3 april 2006

Vraag nummer: 4356  (oude nummer: 7794)

Kun u mij in het kort aangeven welke procedure een herv. gemeente moet toepassen om een begraafplaats rond een gesloten kerk te sluiten en wat de mogelijkheden zijn om daartegen in bezwaar te gaan.

Antwoord:

Geachte heer,

U kunt dat zo in de wet lezen en wel in de artikelen 43 en 45 Wet op de lijkbezorging.

Het kerkbestuur besluit de begraafplaats te sluiten (artikel 43, lid 1) en deelt dat besluit mede aan het college van burgemeester en wethouders (artikel 43, lid 3).
De gemeente en het kerkbestuur maken het besluit openbaar. De gemeente bijvoorbeeld in het wekelijkse gemeentenieuws. En het kerkbestuur schrijft alle rechthebbenden aan, publiceert het in het eigen kerkblad etc.
Belanghebbenden kunnen dan op grond van artikel 45 in beroep komen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie. Er kan een schadevergoeding worden toegekend aan personen die nog recht van begraving hadden.
Dat is het in het kort.

Als er al 10 jaar niet meer begraven is, ook niet incidenteel, kan - op verzoek van het kerkbestuur - de gemeenteraad de begraafplaats gesloten verklaren. Dat heeft terugwerkende kracht en is mogelijk van belang als de begraafplaats op termijn een andere bestemming zou kunnen of moeten krijgen. Zie artikel 44 Wlb.

Zie ook andere vragen in de sub-rubriek 'Sluiten van een begraafplaats'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE