Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Art 33 Wlb en sluiting begraafplaatsen


25 februari 2015

Vraag nummer: 41606

De gemeente Breda wil graag afstand nemen van haar drie gemeentelijke begraafplaatsen.
Het college heeft daarom het besluit genomen om twee van haar gemeentelijke begraafplaatsen te sluiten (deze waren vol, alleen urnbijzettingen waren mogelijk na formele sluiting zal dit ook niet meer mogelijk zijn)
De derde gemeentelijke begraafplaats wilt men privatiseren d.m.v. verkoop.
Mijn vraag is als de twee gemeentelijke begraafplaatsen ook formeel worden gesloten en de derde ook daadwerkelijk wordt verkocht, is de Gemeente dan nog wel eigenaar van de twee gesloten begraafplaatsen en voldoen ze dan nog wel aan artikel 33 Wlb of moeten ze alsnog een ontheffing aanvragen?

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groeten,
Anoniem

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Als het college van burgemeester en wethouders geen urnen meer wil laten bijzetten in de graven van de beide te sluiten begraafplaatsen, zal zij daar een expliciet besluit over moeten nemen. Het sluiten van een begraafplaats in de zin van de Wet op de lijkbezorging betekent slechts dat op die begraafplaats voortaan geen lijken meer mogen worden begraven. De wet staat asbussen wel toe.
Relevant is welke mogelijkheden de beheersverordening(en) van deze begraafplaatsen bieden om de bijzetting van asbussen tegen te houden.

Als de gemeente Breda twee gemeentelijke begraafplaatsen sluit en een derde verkoopt, dan voldoet ze niet aan het bepaalde in artikel 33 Wlb dat voorschrijft: "Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen tenminste een gemeentelijke begraafplaats, tenzij gedeputeerde staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend."
Het gaat in artikel 33 Wlb natuurlijk om begraafplaatsen die als zodanig functioneren en waar begraven kan worden. Op een gesloten begraafplaats kan niet meer begraven worden, dus die telt niet meer mee voor het 'hebben' zoals bedoeld in de wet.
De gemeente moet ontheffing vragen en kan misschien ook met een bijzondere begraafplaats een afspraak maken dat daar altijd iedereen wordt geaccepteerd om begraven te worden. Want daar gaat het maar om: dat iedereen in Breda die dat wil, daar begraven kan worden. Er zijn meer gemeenten die geen eigen gemeentelijke begraafplaats hebben, maar die een klein hoekje op een bijzondere begraafplaats hebben waar altijd iedereen begraven kan worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE