Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Toegang gesloten begraafplaats


11 februari 2004

Vraag nummer: 2880  (oude nummer: 4010)

Geachte heer Van der Putten,

In zowel de uitgave Handboek Wet op de lijkbezorging van augustus 1993 van uw hand als op blz 219 als in Katern 2, editie 2000 Hoofdstuk 5 begraving , uitgave Kon. Vermande van uw hand op blz 130 staat (in het kader van art 43 Wlb) dat ...de sluiting van een begraafplaats... "De toegang tot de bgraafplaats voor bloedverwanten en vrienden van de gestorvene en andere bezoekers wordt daar door belet".
In de toelichting op de wetstekst van art 43 Wlb (uitgave vermande) staat dat de toegang daardoor uiteraard niet wordt belet. Op blz 133 van het hierbovengenoemd Katern staat ook dat de toegang niet wordt belet. Is het woordje niet weggevallen op blz 130 van het katern en het
eerdergenoemde handboek?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

U hebt gelijk en u bent de eerste die dat na ruim 10 jaar opvalt, althans mij dat meldt: inderdaad is het woordje 'niet' weggevallen.
De toegang tot de begraafplaats voor bloedverwanten en vrienden van de gestorvene en andere bezoekers wordt niet belet door de sluiting van de begraafplaats.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE