Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Gesloten begraafplaats; schadevergoeding


19 oktober 2002

Vraag nummer: 1284  (oude nummer: 1629)

Mon Jun 5 21:57:15 2000

Geachte heer van der Putten,

27 jaar geleden is de man van een echtpaar overleden. Zijn vrouw besloot een familiegraf te kopen in Spijkenisse met de bedoeling t.z.t. bij hem te worden begraven. Twee jaar geleden is de begraafplaats door de gemeente gesloten, ook bijzettingen mogen niet meer.
Kortgeleden is de vrouw van het echtpaar overleden. Op de nieuwe begraafplaats wordt zij in een nieuw graf begraven, waarbij de rechten van het oude graf overgeschreven worden naar het nieuwe. Om aan de laatste wensen van deze vrouw recht te doen wil de familie dat de man opgegraven wordt en in het nieuwe graf wordt bijgezet, immers, met dit doel was het oorspronkelijke graf gekocht.
De vraag rijst dan: wie draait er op voor de kosten? De gemeente die 30 jaar terug de grafrechten verkocht en dus gedurende deze periode deze wens mogelijk moet maken? Of de familie die na 27 jaar geen aanspraak meer kan maken op dit recht?
De gemeente heeft inmiddels aangeboden de helft van de kosten voor het opgraven te vergoeden.
Dank voor uw reaktie.

Wouter van Wijngaarden

Antwoord:

Tue Jun 6 00:31:20 2000

Geachte heer Van Wijngaarden,

In het door u beschreven geval zou in principe een schadeloosstelling mogelijk zijn (geweest). Ik wijs op artikel 45, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging: als besloten wordt om een gemeentelijke begraafplaats te sluiten kunnen gedeputeerde staten op verzoek van de rechthebbende op een graf waarin nog begraven kan worden, een schadeloosstelling vaststellen. Die schadeloosstelling moet door de gemeente worden betaald. Een voor de hand liggende schadeloosstelling zou in mijn ogen het laten herbegraven van de eerst overledene zijn (geweest).
Ik plaats hier het woordje 'geweest' achter, omdat dit aan de orde is op het moment dat onherroepelijk tot sluiting van de begraafplaats wordt besloten. Op dat moment moet je als rechthebbende actie ondernemen. Als je dat niet gedaan hebt, heb je je rechten laten verlopen. Als in deze situatie de gemeente (toch) aanbiedt om de helft van de kosten van een op- en herbegraving te vergoeden, is dat in wezen coulance van de gemeente.

mr W.G.H.M. van der Putten

6 juni 2000

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE