Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud aangekochte begraafplaats en eventueel ruimen graven


16 december 2015

Vraag nummer: 44582

Geachte Mr. van der Putten,
De gemeente Gulpen-Wittem is van plan de Toeristen-kerk in Gulpen-Wittem te kopen en om hiervan een gemeenschapshuis te maken.
Het betreft een voormalige gereformeerde kerk met een bijbehorende gereformeerd begraafplaats. Op deze begraafplaats bevinden zich ook nog graven uit de eerste helft van de 19e eeuw.
Wij hebben een tweetal vragen:
a. bestaat er een termijn waarin we verplicht zijn de begraafplaats nog te onderhouden? Zo ja, hoe lang is deze?
b. mogen wij de begraafplaats opheffen en de graven laten ruimen?
Uw antwoord zie ik met belangstelling tegemoet.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,

Noël Thoen
coördinator publieksbalie
gemeente Gulpen-Wittem

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vragen zijn niet te beantwoorden zonder te weten of deze begraafplaats ooit gesloten is en of op de graven nog grafrechten rusten. Als er nog grafrechten op rusten, moeten het huidige en vroegere beheersreglement(en) en de grafaktes worden bekeken. Dan is na te gaan of die rechten beëindigd kunnen worden.

Als er nog graven zijn waar grafrechten op rusten, dan zal die situatie niet veranderen door de verkoop en koop van de ondergrond.

Over naar uw vragen.

Ad A.
In het algemeen bestaat er geen termijn of zelfs geen verplichting om een begraafplaats te onderhouden. Het is echter zo dat als er graven met rechten op een begraafplaats liggen, de rechthebbenden van die graven redelijkerwijs mogen verlangen dat er een minimum aan onderhoud aan het terrein wordt gepleegd, opdat de graven bereikbaar en te zien zijn. Zodat het terrein en de graven niet overwoekerd raken.
Als er geen graven met rechten meer zijn, kan ik niemand bedenken die redelijkerwijs het onderhoud van het terrein zou kunnen eisen.

Ad B.
U mag als nieuwe eigenaar de begraafplaats altijd sluiten en later ook opheffen. Maar of u de graven mag laten ruimen is een ander verhaal.
Sluiting en opheffing leiden niet automatisch tot het opheffen van het grafrecht! Alleen als in de akte van uitgifte van een graf is bepaald, of als in het beheersreglement is bepaald, dat als de begraafplaats wordt gesloten en/of opgeheven, de grafrechten ook vervallen, vervallen de rechten. Maar als dat nergens geregeld is en geen document gevonden kan worden waarmee kan worden aangetoond dat lopende grafrechten zouden kunnen vervallen, vervallen ze niet.
Er hoeven zelfs geen rechthebbenden te zijn om het grafrecht te laten voortduren. Grafrechten zijn zakelijke rechten die blijven bestaan als de zaak (het graf) bestaat. Wat dus mogelijk is, is dat er graven blijven bestaan, zonder dat het terrein er om heen en het terrein er onder nog de status van begraafplaats heeft. Dat klinkt wellicht wat vreemd, maar dat is niet uniek. Er zijn al honderden voorbeelden van particuliere graven op eigen terrein zoals die tot 1991 gesticht konden worden.

Kortom: zoek alle relevante documenten bij elkaar en kijk dan tot welke conclusies die leiden. Als u er zelf niet helemaal uitkomt met die papieren: ik heb een juridisch adviesbureau.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der PuttenTIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE