Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sanering kerkhof (overbrengen stoffelijke resten; kosten; bezwaar)


4 januari 2006

Vraag nummer: 4212  (oude nummer: 7215)

Geachte heer Van der Putten,

Van het parochiebestuur H. Jac. de Meerdere in Oude Wetering ontvingen wij een mededeling dat ons familiegraf (koopgraf met eeuwigdurende rechten), geruimd gaat worden wegens sanering van het kerkhof. In 1960 is laatstlijk onze moeder daar begraven. De koopacte, zo die er al was kunnen wij niet meer vinden terwijl ook de kerkarchieven bij een brand gedeeltelijk verloren gegaan zijn.......
Het bestuur is voornemens eind februari 2006 de stoffelijke resten over te brengen naar een ander kerkhof waar het in een "massagraf" zal worden bijgezet. Wij hebben als familie inmiddels op emotionele gronden bezwaar aangetekend.

Mijn vragen:
1. Wat kunnen wij doen om dit te voorkomen
2. Indien dit niet te voorkomen is, wat kunnen wij doen om de stoffelijke resten te (laten) cremeren danwel op een christelijke manier te laten herbegraven
3. Hoe kunnen de hieraan verbonden kosten worden verhaald

Met vriendelijke groet,

Naam bekend bij redactie

Antwoord:

Geachte heer,

De eerste vraag die speelt is waarom de rechten op het graf vervallen zouden zijn. Is het kerkhof formeel gesloten? Zijn belanghebbenden er op gewezen dat dit gebeurde en dat men daartegen in beroep kan bij de provincie en dat men mogelijk in aanmerking komt voor een schadeloosstelling?
Er is eerst gewoon feitelijke informatie nodig.

U kunt altijd de stoffelijke resten van uit dit graf laten opgraven en in een ander graf elders 'normaal' laten herbegraven, in plaats van om de geruimde resten naar een verzamelgraf over te laten gaan. U hebt daarvoor verlof van de burgemeester van de gemeente waarin Oude Wetering ligt, nodig. Ik zou dat verlof uit voorzorg maar onmiddellijk aanvragen, als ik u was. Baat het niet, schaadt het niet.

Of kosten verhaald kunnen worden, kan ik zo niet zeggen. Soms bestaat recht op een schadeloosstelling als een kerkhof gesloten wordt. Soms ook niet. U moet meer gegevens hebben. U kunt uit voorzorg ook beroep aantekenen bij Gedeputeerde Staten van de provincie; laat men daar de zaak ook maar eens tot de bodem uitzoeken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE