Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Nakomen overeenkomst stoppen begravingen; uitbreiding kerkhof


15 juni 2007

Vraag nummer: 4813  (oude nummer: 9336)

Op 28 mei 1980 heeft gemeentebestuur van Echt (thans Echt-Susteren) een overeenkomst gesloten met een RK kerkbestuur m.b.t. het volgende:
1. Vanaf 1 augustus 1978 zullen op het kerkhof van de H. Landricus geen begravingen meer plaatsvinden dan van degenen die daartoe rechten hebben (reserveringen).
Vanaf die datum komt het onderhoud van het kerkhof ten laste van de gemeente, de gemeente zal voorts vanaf genoemde datum de begravingen op dit kerkhof verzorgen. De jaarlijkse inkomsten van de grafonderhoudsrechten komen ten goede aan de gemeente.
Op dit moment wil het kerkbestuur er toch weer begravingen laten uitvoeren ondanks het feit dat het kerkhof overvol is en de meeste graven er niet florisant bij liggen. Een uitbreiding kan er niet plaatsvinden gelet op de nog weinige ruimte! Indien het om een uitbreiding zou gaan beslist uiteindelijk de gemeenteraad.
Indien de gemeente de overeenkomst zou laten ontbinden lopen wij het risico dat de gemeente achter een aantal jaren de hele zaak weer toegeschoven krijgt.
Het vorenstaande draait alleen maar om een vooraanstaand gezin dat daar persé begraven wilt worden!
Concrete vraag: Hoe kunnen wij e.e.a. afhandelen op een correcte wijze, de gemeente wil eigenlijk niet dat er naast de gedane reserveringen ook nog anderen begraven worden. De wet op de lijkbezorging zegt er niets over!!!
Gaarne zien ik uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Ger van Gisteren

Antwoord:

Geachte heer,

Ik zie twee mogelijkheden voor belanghebbenden om nog op dat kerkhof te mogen begraven. De eerste is wanneer het gaat om een graf voor 2 of 3 personen, dat na een eerste begraving nog ruimte is voor een volgende begraving, zolang het graf niet vol is. En de tweede is wanneer mensen een graf op voorhand hebben gereserveerd, zonder dat er al in begraven is. Maar als er bij die reservering al gewoon een grafrecht is gevestigd, is er gewoon recht om te mogen begraven. De afspraak uit 1980 dat "geen begravingen meer plaatsvinden dan van degenen die daartoe rechten hebben" leg ik dan zó uit, dat er geen nieuwe graven meer worden uitgegeven. Want aan bestaande situaties kan men niets veranderen, behalve wanneer met het kerkhof sluit. Maar dan ontstaan er (terechte) schadeclaims, van bijvoorbeeld mannen en vrouwen die nog bij hun overleden vrouwen en mannen begraven hadden willen worden.

Ik begrijp uit uw woorden dat het parochiebestuur altijd nog eigenaar is van het kerkhof, maar toch weer nieuwe graven uit wil geven. Tja, als er geen sanctie staat op het deels niet nakomen van de overeenkomst uit 1980, dan kan het parochiebestuur dat doen. Ik denk dat het kerkbestuur juridisch als eigenaar dat gewoon kan doen.

Maar het is lastig om hier iets over te zeggen zonder meer achtergronden te kennen. Waarom is de overeenkomst aangegaan? Het is raar om in mei 1980 te regelen dat per augustus 1978 geen begravingen meer plaatsvinden.
Om iets zinnigs te kunnen zeggen, moet je als jurist de hele overeenkomst zien, eigenlijk inclusief aantekeningen van de daaraan voorafgaande onderhandelingen.

Wat zou er ook op tegen zijn om nog nieuwe graven uit te geven? Dat kan alleen als er nog ruimte is op de begraafplaats. Ruimte kan niet alleen worden gemaakt door uitbreiding, maar ook door oude graven te ruimen. In de regel wordt het ruimen van graven en (her)uitgifte van graven juist verstandig geacht om een begraafplaats niet te laten verloederen. Er zijn inkomsten, er komen meer mensen, meer sociale controle, beter onderhoud door nabestaanden, etc.
Wat is erop tegen om daar te blijven begraven? Dat het concurrentie zou zijn van de gemeentelijke begraafplaats misschien?
Dat de meeste graven er niet florisant bij liggen, is geen reden om geen nieuwe graven meer uit te geven, maar juist reden om het wel te doen. Meer inkomsten, meer sociale controle, ik noemde het al.
Als er te weinig geld voor onderhoud is, moeten de tarieven misschien gewoon omhoog.

Of u de parochie aan de overeenkomst kunt houden, kan ik alleen beoordelen aan de hand van de volledige tekst.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE