Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruiming graven / mogelijkheid bezwaar inzake bijz. begraafplaats


28 oktober 2003

Vraag nummer: 2590  (oude nummer: 3277)

Geachte heer Van der Putten,

Bedankt voor u snelle en duidelijke reactie op mijn eerdere mail (vraag 3254). Ik heb toch nog twee vragen:

Hoe is het geregeld met de bezwaar en beroepsmogelijkheden bij besluitvorming (weigering) inzake een verzoek tot het hebben van een bijzondere begraafplaats (art. 37 e.v.)?

Het ruimen van eigen graven is alleen mogelijk met toestemming van de rechthebbende. Als deze rechthebbende en zijn/haar opvolgers willen, kunnen ze de ruiming altijd, tot in lengte van dagen tegen houden of biedt artikel 47 Wlb een mogelijkheid voor de gemeente om dergelijke graven na de daarin bepaalde termijn alsnog te ruimen? Of kan dit doorlopende recht bij verordening worden beperkt?

Ik verneem dit graag van u!
Met vriendelijke groeten,
Remco Lubbelinkhof

Antwoord:

Geachte heer,

De mogelijkheden tot bezwaar en beroep bij besluitvorming (weigering) inzake een verzoek tot het hebben van een bijzondere begraafplaats (art. 37 e.v.) staan in de wet: er is geen bezwaar mogelijk (geen Awb-bezwaar), maar wel beroep bij gedeputeerde staten. Zie artikel 42 Wlb. Overigens ook in het geval dat een verzoek wél wordt gehonoreerd: derden kunnen bezwaren hebben en beroep aantekenen. En betrokkene zelf kan het niet eens zijn met de voorwaarden van het begunstigende besluit.

Wat de ruiming van de graven betreft op een gesloten begraafplaats: zolang de rechten blijven bestaan, kunnen graven niet geruimd worden. Inderdaad tot in lengte van vele vele dagen. Dat wil overigens niet zeggen dat ook de begraafplaats zo lang moet blijven bestaan: een graf kan blijven, ook als de begraafplaats er om heen weg is. Er zijn diverse voorbeelden van.

Artikel 47 Wlb biedt geen mogelijkheid voor een gemeente om dergelijke graven na de daarin bepaalde termijn alsnog te ruimen.
U vraagt of het doorlopende recht bij verordening worden beperkt? Ja, maar alleen vóóraf, bij het aangaan van het recht, zoals ik al eerder opmerkte en ik in deze rubriek op zo'n 327 andere vragen heb geantwoord. Vantevoren kun je alles afspreken en alle beperkingen en voorwaarden inbouwen, maar niet achteraf. Je kunt niet lopende de wedstrijd de spelregels veranderen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE