Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Woning uitbreiding op plaats van begraafplaats


20 oktober 2003

Vraag nummer: 2568  (oude nummer: 3238)

Geachte heer Van Der Putten,

Ik ben momenteel bezig met een werkstuk over de Wet op de lijkbezorging en loop tegen een punt aan: De gemeente X heeft plannen voor het uitbreiden van de woningcapaciteit. Zij heeft haar oog ook laten vallen op een (gesloten) gemeentelijke begraafplaats waar al enkele jaren geen begrafenissen meer plaatsvinden. Bestaat er voor de gemeente een mogelijkheid om deze plannen ten uitvoer te brengen. Zo ja, welke procedure(s) zitten hier aan vast?

Alvast bedankt voor de beantwoording van mijn vraag.

Met vriendelijke groet,
Jim de Wit

Antwoord:

Geachte heer De Wit,

De Wlb is natuurlijk een prachtig onderwerp voor een werkstuk, maar op dit punt wellicht wat mager.

Als men een begraafplaats wil sluiten, geeft de Wlb de procedure aan. Als een begraafplaats gesloten is, geeft de wet vervolgens termijnen voor de stadia van 'ander gebruik' (inzaaien, uitgraven tot een bepaalde diepte).
Als men haast heeft, kan het allemaal veel sneller: alle graven ruimen en de resten naar elders overbrengen en het terrein is direct beschikbaar. Dit kan 10 jaar na de laatste begraving, mits er geen rechten meer op de graven rusten en wel met rechthebbenden een regeling wordt getroffen. Er zijn verder geen procedures voor, dus dit is het snelst en simpelst.

Zie verder de sub-rubriek 'Sluiten van een begraafplaats'.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE