Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten van begraafplaats met uitzondering van enkele graven


6 augustus 2005

Vraag nummer: 3937  (oude nummer: 6321)

Is het mogelijk een begraafplaats te sluiten met uitzondering van bijvoorbeeld 3 graven? Dit mede gelet op het feit dat in de Wet op de Lijkbezorging in artikel 48 wordt aangegeven dat onder begraafplaats ook een gedeelte van een begraafplaats kan worden verstaan. Op deze begraafplaats wordt eigenlijk niet meer begraven maar er zijn nog 3 plaatsen gereserveerd voor bijzettingen. We willen de begraafplaats graag laten sluiten maar nog wel de mogelijkheid open houden om de bijzettingen uit te voeren. Kan dit ????

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is op het randje, denk ik. De bepaling van artikel 48 van de Wlb maakt het mogelijk om ook een deel van de begraafplaats te sluiten. Met een deel is dan eigenlijk bedoeld dat men bijvoorbeeld een oude gedeelte dat laag ligt, sluit. En een nieuw, opgehoogd, gedeelte blijft gebruiken.
Kan men dat zo oprekken dat men sluit, met uitzondering van enkele graven? Ja, ik denk dat het theoretisch wel kan. Maar belangrijker vind ik de vraag "waarom"?
Eigenlijk zijn dat 2 vragen: waarom wilt u sluiten en waarom wilt u die graven er buiten houden?
Men sluit gewoonlijk een begraafplaats om technische redenen. Bijvoorbeeld de grondsoort is eigenlijk niet goed geschikt en men heeft nu een beter aan gelegde begraafplaats. Bedenk dat men in vroeger eeuwen niet eenvoudig heel ander soort zand voor de aanleg van een begraafplaats per vrachtwagen kon aanvoeren, maar het moest doen met de grond die voorradig was in de plaats of streek. Of dat er een te hoge grondwaterstand is, deels door het inklinken van de grond. Als dit soort negatieve aspecten voor de hele begraafplaats geldt, gelden ze ook voor de paar graven die men buiten wil houden. Waarom dan een uitzondering?
Een andere reden voor sluiting kan zijn om op termijn het terrein een hele nieuwe bestemming te geven. De begraafplaats wordt zo weinig gebruikt dat het eigenlijk zeer onrendabel is. En als de grond gunstig gelegen is, zijn bestemmingen als woningen of winkels op termijn denkbaar. Na de sluiting beginnen de termijnen van artikel 46, tweede en derde liod, en van artikel 47 te lopen.

En waarom wil men dan een uitzondering maken? Want als de conditie slecht is, geldt dat voor alle graven. Als men op termijn iets anders wil met die grond, blijven de graven die niet gesloten zijn een belemmering. Dan heeft het geen enkele zin om voor andere graven het begraven onmogelijk te maken, tenzij die graven die men wil behouden in een hoekje liggen dat men buiten een bestemmingswijziging wil houden of iets dergelijks.

Ik zie gewoon geen nut in de idee om een begraafplaats te sluiten met uitzondering van enkele graven.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE