Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Bevoegdheid tot sluiten van een begraafplaats in 1978


30 januari 2008

Vraag nummer: 5175  (oude nummer: 10233)

Geachte Heer van der Putten,
Wie was in 1978 bevoegd tot het sluiten van een begraafplaats?
Het college van B&W, de gemeenteraad, of de provincie? Als er door de verkeerde instantie een besluit is genomen over de sluiting van een begraafplaats is deze sluiting dan wel rechtsgeldig?
Graag Uw reactie,
H.J.

Antwoord:

Geachte heer,

Het bestuur van een begraafplaats kan (nu) en kon (in 1978) besluiten om de begraafplaats te sluiten. Als het een kerkelijke begraafplaats was, kon het parochiebestuur of het college van kerkvoogden dat besluit nemen. Als het een gemeentelijke begraafplaats was, (in 1978) het college van burgemeester en wethouders.

In 1991 is de Wet op de lijkbezorging veranderd is de gemeenteraad het gevoegde orgaan geworden.

Tegenwoordig - sinds 2006 - is het echter weer een bevoegdheid van B&W om een gemeentelijke begraafplaats te sluiten.

Tussen 1991 en 2006 kon de gemeenteraad een (kerkelijke en gemeentelijke) begraafplaats gesloten verklaren met terugwerkende kracht, als bleek dat er 10 jaar niet begraven was. Tegenwoordig is dat ook mogelijk, maar is dat een bevoegdheid van B&W.

De provincie kon geen begraafplaats sluiten. Wel kon men van een besluit tot sluiting bij de provincie in beroep gaan.

Een besluit van een verkeerd bestuursorgaan was nooit rechtsgeldig.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE