Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kan een nabestaande de toegang worden geweigerd van een gesloten kerkhof?


9 november 2020

Vraag nummer: 61926

Sinds kort heeft de kerk een bordje verboden toegang opgehangen (art. 461 Wetboek van Strafrecht). Geldt dit ook voor nabestaande?

Antwoord:

Geachte heer,

Dat denk ik niet.

Artikel 461 Wetboek van Strafrecht luidt: "Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie." Het is gebruikelijk om dan een bordje op te hangen, om duidelijk te maken dat dit verbod daar geldt.

In de kop van uw vraag geeft u aan dat het om een gesloten kerkhof gaat. Het sluiten van een kerkhof betekent alleen dat er niet meer begraven mag worden. Maar de graven blijven gewoon bestaan. En mogen ook bezocht worden. Dat is meen ik ook aangegeven in Kamerstukken over de wijziging van de Wet op de lijkbezorging.

De vraag is of iemand gerechtigd is om een kerkhof te bezoeken, waar zich graven van familie en bekenden bevinden. Ik denk het wel. Niet alleen rechthebbenden op de graven zijn gerechtigd om 'hun' graven te bezoeken, maar ook andere belanghebbenden en belangstellenden. Dat is de aard van een begraafplaats, dat het een plek is waar men graven kan bezoeken.

Ik kan mij voorstellen dat de houder van een begraafplaats een verbodsbord plaatst om bijvoorbeeld vandalisme tegen te gaan. Ik herinner mij uit de tijd dat ik bestuurslid van de LOB was, dat de politie wel eens zei bij de dreiging van vandalisme niemand weg te kunnen sturen, omdat het kerkhof een openbaar toegankelijk terrein was. Met een verbodsbord kun je onderscheid maken wie er 'wel iets te zoeken' heeft op de begraafplaats, en lieden die er alleen ongein willen uithalen. Of het hielp tegen vandalisme weet ik niet. Maar het geeft in elk geval de politie een handvat om jongeren die kattenkwaad in de zin hebben, weg te kunnen sturen. Brave nabestaanden hebben van zo'n bordje niets te vrezen; zij zijn niet niet gerechtigd om daar te zijn, volgens de Tweede Kamer en de regering.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP voor gemeenten

De Interactieve dagen Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven met mr Willem van der Putten gaan door op:

1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur; of
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Voor 30 november 2020 zijn inmiddels 16 aanmeldingen ontvangen; er is nog ruimte voor 4 andere.
Voor 14 december zijn nog maar 7 meldingen ontvangen. Voldoende om de dag door te laten gaan. Maar daar is dus meer ruimte voor meer mensen. Letterlijk en figuurlijk.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.
De locatie voldoet volledig aan de normen van het RIVM.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een bedrag ad € 395,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE