Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Geen graven meer uitgeven?


31 januari 2009

Vraag nummer: 6130  (oude nummer: 12223)

Geachte heer Van der Putten,

De gemeente heeft een nieuwe begraafplaats aangelegd, maar nog niet opengesteld, omdat er nog genoeg ruimte is op bestaande begraafplaatsen. Nu wil de gemeente op drie begraafplaatsen geen graven meer uitgeven, zodat alleen de nieuwe begraafplaats gebruikt kan worden voor begraven. Daarom een drietal vragen:
Kan een gemeente en/of gemeenteraad (in verband met de aanleg van een nieuwe begraafplaats) beslissen om geen graven uit te geven op een begraafplaats, zelfs als er nog genoeg ruimte voor nieuwe graven is?
En is het daardoor mogelijk, dat de gemeente de begraafplaats over 10 jaar kan sluiten?
Hoelang is de periode, dat de begraafplaats - na sluiting - nog toegankelijk moet blijven?

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van de vragen.

Antwoord:

Geachte heer,

De gemeente kan inderdaad besluiten om op de bestaande begraafplaatsen geen nieuwe graven meer uit te geven. Maar de vraag is waarom ze dat zou doen. Financieel is het waarschijnlijk om het even of een graf op een bestaande of de nieuwe begraafplaats zou worden uitgegeven. Het lijkt me zinvol om de burger de mogelijkheid van een keuze te geven. Sommige mensen stellen het bijvoorbeeld erg op prijs om een graf te kunnen verwerven op de begraafplaats waar ouders of een kind begraven zijn. Ik zie geen reden om die keuze te beperken, als er voldoende ruimte is.
Er kan wel een goede objectieve reden zijn om op een oudere begraafplaats geen graven meer uit te geven. Bijvoorbeeld als de grondsoort niet gunstig is of als de grondwaterstand problemen geeft.

Het sluiten van een begraafplaats betekent alleen dat er niet meer begraven mag worden. Bijvoorbeeld in verband met een slechte grondsoort of hoge grondwaterstand. Het is iets anders dan het besluit om geen nieuwe graven meer uit te geven. Als men geen nieuwe graven uit wil geven, blijft het natuurlijk wel mogelijk om nog in bestaande graven te begraven. De meeste langstlevende echtgenoten willen bij hun overleden partner begraven worden. En hebben daar ook recht op, zolang de grafrechten lopen. Door sluiting van de begraafplaats kapt men dat recht om te begraven in bestaande graven af; maar de gemeente moet dan deze schade compenseren. Bijvoorbeeld door het totale graf naar een andere begraafplaats te verplaatsen.

Het sluiten van een begraafplaats betekent niet dat de poort op slot gaat. Alleen dat er niet mee begraven mag worden. Het betekent ook niet automatisch dat de begraafplaats opgeheven wordt. In principe blijven de grafrechten in tact en blijft de begraafplaats gewoon voortbestaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE