Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven op gesloten begraafplaats


23 februari 2006

Vraag nummer: 4296  (oude nummer: 7573)

Geachte heer van der Putten.

Dank voor uw antwoord zoals verwoord in uw advies met nr. 7548.

Zoals ik wel vermoedde. Maar het volgende heeft op deze begraafplaats in de afgelopen eeuw nu plaatsgevonden.

Op de, zoals u doet vermoeden, in 1900 gesloten begraafplaats heeft in de afgelopen eeuw 3 maal een bijzetting plaatsgevonden 1 maal in 1956 en 2 maal daarna de laatste volgens zoals het mij verteld s in 1987. Wat doen deze bijzettingen met de status van de begraafplaats? Blijft deze gesloten en moeten de bijzettingen gezien worden in het licht van de pasage dat geen inbreuk gemaakt mag worden op verkregen rechten. Of is er een onrechtmatige daad gepleegd en is hierdoor de begraafplaats zonder gmeentelijkbesluit hierdoor weer geopend.

Graag lees ik uw zienswijze hierover.

Het is voor de stichting die de begraafplaats wil gaan beheren van belang. Als de begraafplaats op nieuw geopend moet worden moeten ze voldoen aan de laatste technische eisen terwijl bij het alweer open zijn van de begraafplaats deze niet zo relevant meer zijn. Hetgeen geen afbreuk doet aan de eis dat graven minimaal 30 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand moet liggen.

Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet

J.H.Bos
Gemeente De Bilt

Antwoord:

Geachte heer,

Dat op een gesloten begraafplaats is begraven, betekent niet zonder meer dat de begraafplaats weer geopend is. Als mensen 70 gaan rijden op een weg waar maar 50 is toegestaan, betekent dat niet dat stilzwijgend 70 is toegestaan. 70 is gewoon in overtreding en dat is bij de begravingen op een gesloten begraafplaats ook het geval.
Er is geen sprake van een onrechtmatige daad (dat is een begrip uit het burgerlijke recht) maar van een strafbare handeling (begrip uit het strafrecht). Het is verboden; overtreding is strafbaar.

Ik meen dat de begraafplaats alleen in gebruik kan worden genomen als zij opnieuw geopend wordt. En voldoet aan de huidige technische eisen. Maar daar kan op allerlei manieren aan voldaan worden. Grondwaterproblemen kan men bijvoorbeeld te lijf met minder diep begraven (niet 2 maar 1-diep), ophogen terrein, drainage, gebruik kelders e.d. Overal is wel een oplossing voor.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE