Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag n.a.v. 10233


31 januari 2008

Vraag nummer: 5178  (oude nummer: 10236)

Geachte Heer van der Putten,

Mocht het college van B&W, alsnog het besluit nemen tot het sluiten van de begraafplaats zoals bedoeld in vraag 10233, wie kan er dan bezwaar maken tegen deze sluiting?
Kunnen dat alleen mensen zijn die hier familieleden begraven hebben liggen, of kan dat ook een burger zijn die geen enkele relatie heeft met een overledene die op deze begraafplaats begraven is?

Met vriendelijke groet,

H.J.

Antwoord:

Geachte heer,

In artikel 43 Wet op de lijkbezorging staat dat belanghebbenden bij gedeputeerde staten van de provincie in beroep kunnen komen van een besluit tot sluiting of gesloten verklaren.
Belanghebbenden zijn in ieder geval de rechthebbenden op graven waarin niet meer begraven zou kunnen worden, ook al zou er nog ruimte zijn. Belanghebbenden kunnen ook zijn rechthebbenden die een graf zouden mogen schudden om ruimte te kunnen maken.
Of andere personen belanghebbenden zijn, is in het algemeen moeilijk te zeggen. Niet alle nabestaanden hoeven belanghebbenden te zijn. Of andere personen belanghebbend zijn is ook in het algemeen niet te zeggen. Men zal, om in beroep ontvangen te kunnen worden, in ieder geval een belang moeten kunnen aantonen. Dat zegt het woord 'belanghebbenden' al. In theorie is het mogelijk dat ook mensen die geen enkele relatie met een overledene op de betreffende begraafplaats hebben, toch in beroep kunnen gaan omdat zij een ander belang hebben. Bijvoorbeeld mensen die zich bekommeren om behoud van cultureel erfgoed in hun woonplaats. En andere mensen die bang zijn voor het verval van de begraafplaats. Als ergens niet meer begraven wordt, komen er op den duur ook minder mensen de graven en de begraafplaats bezoeken, wat leidt tot vermindering van sociale controle en kan leiden tot verloedering. Om maar eens iets te noemen. Daar zouden omwonenden bezwaar tegen kunnen hebben.
Er is niet op voorhand een grens te trekken. In ieder geval zal iedereen die beroep zou willen aantekenen, wel een belang kenbaar moeten kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


---

Nog een goede raad: wordt geen klant van KPN. KPN is een bedrijf dat niet reageert op klachten en volstrekt lak heeft aan de klant. Dat is althans sinds augustus vorig jaar mijn ervaring, tot op de dag van vandaag. (Zie vraag 9718). Mijn kantoor staat na 5 maanden nog altijd onder een verkeerd nummer in de telefoongids. Bellen, schrijven, faxen, niets helpt. Het wordt weer tijd voor een kort geding, net als toen ik in oktober de aansluiting door KPN met een rechtszaak heb moeten afdwingen. Zie voor het juiste adres en telefoonnummer de Adressengids van deze site.

En dan heb ik het nog niet over de verkeerde facturen van KPN. Al maanden lang op een verkeerde naam, nog steeds naar een oud adres, plotseling is het abonnement eenzijdig verwijzigd, een verkeerd bedrag, de ene fout wordt veranderd in een andere fout, etc. etc. En niemand reageert op klachten daarover. Je wordt hooguit van het kastje naar de muur gestuurd en van de muur naar de kast, etc.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE