Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sluiten gedeelte begraafplaats waar verzamelgraf ligt


29 mei 2017

Vraag nummer: 50878

Geachte heer Van der Putten,

Enkele jaren geleden is een gemeentelijke begraafplaats gesloten en opgeheven. De meeste lijken zijn overgebracht naar een verzamelgraf. Nu bestaat dit verzamelgraf nog geen 10 jaar. De gemeente denkt erover het gedeelte van de begraafplaats waar het verzamelgraf ligt te sluiten. Mag dit of geldt hier ook dat het laatste lijk minstens 10 jaar geleden moet zijn begraven?

Met vriendelijke groeten,

Cornelie Dorrestijn

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De term 'verzamelgraf' zal hier gebruikt zijn als een vriendelijkere benaming van een knekelput. Een knekelput, een plaats waar stoffelijke resten na de ruiming van graven zijn geborgen, is in wettelijke en juridische zin geen graf. Een verzamelgraf is eigenlijk een massagraf, maar dat is niet bedoeld.

Het (gedeeltelijk) sluiten van een begraafplaats betekent dat op (dat gedeelte van) die begraafplaats niet meer in kisten begraven mag worden. Asbussen bijzetten of as verstrooien kan wel.
Het sluiten van het gedeelte van de begraafplaats waar dit verzamelgraf ligt, heeft geen enkel gevolg voor dit 'verzamelgraf'. Want dit is geen graf, maar een bergplaats van stoffelijke resten. De plek mag na de sluiting van dit gedeelte van de begraafplaats en zelfs na sluiting van de gehele begraafplaats nog steeds gebruikt worden als knekelput.

Andersom, als de houder van de begraafplaats besluit om het verzamelgraf niet meer te gebruiken voor het bergen van stoffelijke resten na de ruiming van graven, kan de houder dat gewoon meteen doen. Daar zijn geen procedures of termijnen voor. Het graf hoeft niet gesloten te worden.

Een houder van een begraafplaats kan ook besluiten om een dergelijk verzamelgraf of knekelput te verplaatsen naar een andere locatie op de begraafplaats. De inhoud mag zelfs naar een andere begraafplaats worden overgebracht. Daar zijn geen vergunningen of procedures bij nodig. De wet stelt als enige eis dat de stoffelijke resten altijd ergens op een begraafplaats blijven, totdat ze geheel vergaan zijn.
Maar verplaatsen is niet nodig; het verzamelgraf kan ook na de sluiting van de begraafplaats nog steeds gebruikt worden voor het bergen van stoffelijke resten.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE