Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Termijn grafrecht en geslotenverklaring graf


7 december 2009

Vraag nummer: 7114  (oude nummer: 14521)

De modelverordening VNG bevat een regeling voor geslotenverklaring van een graf. Verdraagt dit zich met het verlenging met steeds een stapje van
maximaal 10 jaar ?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Alleen oude modelverordeningen van de VNG bevatten een regeling voor het gesloten verklaren van een graf. Het actuele model (uit 2003) niet. En het nieuwe model dat de VNG naar aanleiding van wetswijzigingen per 1-1-2010 zal uitbrengen ook niet.

De geslotenverklaring van een graf is geschrapt omdat het zich niet verdraagt met wettelijke regels zoals de verlenging in stapjes van maximaal 10 jaar. Maar ook omdat de regelingen juridisch nog meer haken en ogen heeft.

Ik ken het voorbeeld van een gemeente waar men een graf gesloten kon laten verklaren. Daar moest een forse som voor worden betaald. Maar in de wet staat dat de begraafplaatshouder een grafrecht kan laten vervallen, als het graf(monument) sterk verwaarloosd wordt. Die gemeente verbood echter in haar verordening om nog iets aan het monument te laten doen na sluiting van het graf. Dan kun je dus voorspellen dat het grafrecht na verloop van tijd vervallen wordt verklaard, gesloten verklaard of niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE