Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ruimen gesloten begraafplaats


15 december 2008

Vraag nummer: 5984  (oude nummer: 11965)

geachte mr. W.G.H.M. van der Putten,

Openbare Begraafplaats is in 1975 gesloten verklaard. Wat is nu de procedure/handelingswijze inzake daadwerkelijk aanvangen ruimen.

Hoogachtend,
A. Haak

Antwoord:

Geachte heer,

Het gesloten zijn van de begraafplaats zegt nog weinig. Het sluiten betekent alleen dat er niet meer begraven mocht worden.
Cruciaal is het antwoord op de vraag of de grafrechten verlopen zijn. Sluiting betekent niet dat de rechten vervallen, tenzij bij de uitgifte van de grafrechten al is bepaald dat de rechten bij het sluiten van de begraafplaats vervallen. Maar soms is er niets bepaald, of is bepaald dat de rechten vervallen bij het opheffen van de begraafplaats.
Dat laaste kan een aardige beet in de staart betekenen, want de grafrechten vervallen dan als de begraafplaats wordt opgeheven, maar de begraafplaats kan alleen worden opgeheven als de graven geruimd worden en zich in het terrein geen graven meer bevinden. Maar ze mogen alleen geruimd worden als de rechten vervallen zijn of wanneer de rechthebbenden met ruiming instemmen. Je moet dan eerst 50 jaar wachten tot de begraafplaats opgeheven wordt, voor de rechten vervallen en de graven geruimd kunnen worden.

Als er geen rechten op de graven meer rusten, kunt u bij wijze van spreken morgen meteen de spade in de grond zetten.
Er zijn geen procedurele eisen.
Maar als u weet dat er nog wel regelmatig bezoekers op de begraafplaats komen, is het wel netjes om de activiteiten aan te kondigen. En ook om nabestaanden nog in de gelegenheid te stellen om stoffelijke resten van voorvaderen op te laten graven en elders her te begraven. Dat is meer een kwestie van zorgvuldigheid en fatsoen dan van recht en regel.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE