Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving archeologisch?


15 november 2016

Vraag nummer: 48231

Wanneer zijn de overblijfselen van een lijk nog steeds een lijk in de zin van de wet op de lijkbezorging en wanneer is het een archeologische vondst?
Is er wettelijk gezien een scheidslijn bepaald of is hierover anders is bepaald of bekend?
De veenlijken die ooit in Drenthe zijn gevonden vallen blijkbaar niet meer onder de wet op de lijkbezorging.
Wat mag/moet er gebeuren met gevonden restanten in een terrein dat tot 200 jaar geleden gebruikt is als begraafplaatsje en al sinds vele decennia een andere bestemming heeft.
Moeten deze restanten perse herbegraven worden op een andere begraafplaats of mogen deze restanten (als archeologische vondsten) ook teruggelegd worden in het terrein waar ze gevonden zijn en waar ze zonder problemen kunnen blijven liggen tot dat ze helemaal vergaan zijn.

Antwoord:

Geachte heer,

De overblijfselen van een lijk zijn geen lijk in de zin van de Wet op de lijkbezorging meer als:
- het terrein waar het lijkt begraven is, geen begraafplaats meer is, en
- op het graf waar het lijk begraven is, geen grafrechten meer rusten.
Om dat laatste toe te lichten: er kan soms toch nog sprake zijn van een graf, ook al is het terrein er om heen geen begraafplaats (meer).

Ik kan niet zeggen wanneer iets een archeologische vondst is, omdat ik mij nooit in de regelgeving terzake verdiept heb. Maar mijn juridisch gevoel en gezond verstand zeggen dat niet alles wat ooit begraven is automatisch een archeologische bescherming krijgen of verdienen. Maar die discussie laat ik graag aan anderen over.
Ik kreeg een paar jaar geleden van iemand te horen dat elke opgraving uit of ruiming van een graf dat ouder was dan 50 jaar, een archeologische opgraving was. Dat lijkt mij klinkklare onzin. De betreffende persoon kon zijn stelling ook niet onderbouwen.

Als in een terrein dat tot 200 jaar geleden gebruikt is als begraafplaatsje en al sinds vele decennia een andere bestemming heeft, stoffelijke resten worden gevonden, dan hebben deze resten geen bijzondere status. Je zou ze inderdaad terug kunnen liggen in het terrein waar ze gevonden zijn. Misschien op een andere plek en iets dieper, waar de kans niet groot is dat ze weer snel gevonden worden. Maar je zou ze ook kunnen overbrengen naar een nog in werking zijnde begraafplaats, waar je hetzelfde kunt doen: ze begraven op een plek waar ze niet in de weg liggen.

Ik zou het er vanaf laten hangen wat voor bestemming het terrein nu heeft en krijgt. Ik kan me voorstellen dat het op een terrein waar woningen worden gebouwd geen prettig idee voor nieuwe bewoners is dat recent menselijke botten zijn aangetroffen, die zijn herbegraven op een plek onder hun huis of in de tuin. Breng ze dan over naar een begraafplaats. Maar als het gaat om een stuk natuur of de berm van een weg, dan zie ik er geen probleem in om de botten terug te leggen tot ze helemaal vergaan zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE