Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

A.s. sluiting begraafplaats / belanghebbenden


18 augustus 2003

Vraag nummer: 2405  (oude nummer: 2927)

Aan Mr. W.G.H.M. van der Putten.

Graag doe ik op advies van de "NUVU" een beroep op uw uitgebreide specialistiche kennis en kunde m.b.t. de beantwoording van de volgende vraag:
Onze familie beschikt al 66 jaar over een eigen familiegraf. Oók op deze gemeentelijke begraafplaats wordt de mogelijkheid geboden om de stoffelijke resten van de in dit graf reeds begraven familieleden te laten herbegraven.
Zodoende zou nu reeds ruimte kunnen worden gecreëerd voor het mettertijd bijzetten van mijn vrouw en mijzelf.
In de gemeentelijke brochure wordt zelfs nadrukkelijk gememoreerd, dat op deze manier een familiegraf generaties lang in dezelfde familie kan blijven!
Op deze begraafplaats vinden echter alléén nog bijzettingen plaats in bestaande familiegraven.
Nieuwe graven worden derhalve niét meer uitgegeven.
Omdat mijn vrouw en ik onze nabestaanden niet willen belasten met vragen, die wij hadden dienen te beantwoorden, zijn wij bezig om onze wensen terzake vast te leggen.
Mij kwam nu echter ter ore, dat de gemeente overweegt om deze begraafplaats binnen afzienbare tijd "gesloten" te verklaren.
Wat zijn in dit specifieke geval de mogelijkheden/consequenties voor rechthebbenden, wanneer
tot definitieve sluiting wordt besloten?
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie!

Antwoord:

Geachte heer,

Sluiting van een begraafplaats houdt in, dat het recht om in een graf te begraven, komt te vervallen. Het recht om in een graf iemand begraven te houden, blijft bestaan.
Als u serieus belangstelling hebt om op die begraafplaats begraven te worden, zou ik het niet laten afhangen van dingen die mij via via ter ore komen, maar zou ik de gemeente aanschrijven, vertellen dat ik daar nog begraven zou willen worden, vernomen heb dat sluiting dreigt en vragen naar de plannen. Dan weet u waar u aan toe bent.

Bij sluiting van de begraafplaats kan soms compensatie worden verstrekt aan personen die nog rechten hadden om er in te begraven. Maar dan gaat het om de situatie dat bijvoorbeeld u óf uw vrouw er al begraven was en dat het nu voor de langstlevende niet meer mogelijk zou zijn om er bij begraven te worden. Dan kan aan de langstlevende een ander graf worden aangeboden, of kan worden geregeld dat de persoon die het eerst is begraven, later wordt herbegraven in het nieuwe graf.

Maar compensatie is m.i. niet aan de orde als er nu wel een recht tot het schudden van de graven is, maar u of uw vrouw er nog niet begraven zijn. Dan bent u gewoon aangewezen op een nieuw graf. Wel zou u, als u prijs stelt op de familieband, de stoffelijke resten uit het oude graf kunnen laten opgraven en 3-diep samen kunnen laten herbegraven in uw nieuwe graf, maar dat is voor eigen rekening.

Tegen de voorgenomen sluiting van een begraafplaats kan door belanghebbenden in beroep worden gekomen bij Gedeputeerde Staten, maar dan moet je toch wel met een sterk verhaal komen. Bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de technische redenen die de gemeente gebruikt in het geheel niet deugen. Dat zal zich echter zelden voordoen.

Soms helpt ook wel een bepaalde vorm van ‘burgerverzet’ tegen de sluiting van een begraafplaats. Als veel inwoners van de gemeente aangeven daar nog graag begraven te worden, is een gemeenteraad vaak niet doof voor die geluiden.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE