Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Mag er een asbus bijgezet worden in het graf van een gesloten begraafplaats?


24 augustus 2009

Vraag nummer: 6810  (oude nummer: 13639)

In samenwerking met het crematorium biedt de stichting van de oude algemene begraafplaats mensen de mogelijkheid as te laten verstrooien op het verstrooipad. Dit moet naar mijn beleving dan wel worden geregistreerd (ook op welke locatie). Verstrooiingen die via het crematorium geregeld worden, worden ook in de adm. van het crematorium vastgelegd. Rechtstreeks via een vrijwilliger geregelde verstrooiingen worden niet geregistreerd. Volgens mij mag dit niet (begraafplaatsgrond is van de gemeente, beheer door stichting). Nu blijkt het via de stichting ook mogelijk te zijn om asbussen bij te laten plaatsen in een oud familiegraf. Dit is iets heel anders dan verstrooien natuurlijk, of er moet gebruik gemaakt worden van een biologisch afbreekbare urn? Maar hoe zit dat dan met het feit dat het een gesloten begraafplaats is (geen nw graven meer na 1950 en laatste bijzetting in 1971), waarvan er eigenlijk (op één uitzondering na) geen rechthebbenden meer zijn op de graven? Er is geen oude administratie van deze begraafplaats meer voorhanden. Er zijn wel contactpersonen van een aantal graven. Mag er as bijgezet worden in die graven en hoe zit het dan met de registratie? De stichting wil alles goed geregeld hebben en ik twijfel of dit bijzetten (zomaar) kan. U kunt het ons vast vertellen!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ja, een asbus mag worden bijgezet in een graf op een gesloten begraafplaats. Het gesloten-zijn van een begraafplaats betekent immers alleen dat er geen lijken meer mogen worden begraven. Maar asbussen wel.
Het bijzetten mag in een gewone urn; het hoeft geen biologisch afbreekbare urn te zijn. Dat hoeft nooit.

Het gesloten zijn van een begraafplaats betekent niet zonder meer dat er geen rechten meer op graven rusten. Men mag alleen in die graven niet meer nieuw begraven.
In sommige reglementen en verordeningen is geregeld dat de grafrechten vervallen, zodra de begraafplaats gesloten wordt. Ik vind dit een onverstandige regel, omdat de begraafplaats zich daarmee in een klap van al haar inkomsten berooft. Voor bestaande graven en de verlenging van graven zou men anders gewoon tarieven kunnen heffen.

Een gesloten begraafplaats is en blijft een gewone begraafplaats, die zich natuurlijk ook aan alle wettelijke voorschriften moet houden. Dus o.a. een register moet houden van alle bijgezette asbussen (artikel 65 Wlb).

Verstrooiing hoeft volgens de wet niet te worden geregistreerd in de zin wie waar en wanneer wordt verstrooid. Maar ik zou het altijd wel doen. Een houder van een professionele plaats van verstrooiing, zoals een begraafplaats en een crematorium, moet per slot ook bijhouden hoeveel verstrooiingen er plaats vinden vanwege de vergunning voor een permanent strooiveld. Die wordt afgegeven voor een bepaald maximum aantal verstrooiingen per jaar. En dan moet je natuurlijk wel bijhouden en kunnen aantonen hoeveel het er zijn. Alleen het aantal turven lijkt mij onvoldoende. Bovendien kunnen er later van nabestaanden nog vragen komen, wat er eigenlijk met die as(bus) is gebeurd. Dat wil je als serieus begraafplaatshouder toch niet met een mond vol tanden staan.

Het bijzetten van een asbus in een eigen graf kan en mag natuurlijk alleen als er toestemming is van de rechthebbende op dat graf. Als er graven zonder rechthebbenden zijn, omdat de rechten verlopen zijn, kan men deze graven weer uitgeven als nieuwe graven om er een asbus in bij te zetten. Als men een asbus zou plaatsen in een graf zonder rechthebbende, zou dat een zeer vreemde zaak zijn. Je hebt dan als nabestaande ook geen zeggenschap over de asbus meer, kunt niet bepalen of er een monument op het graf komt etc.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE