Woningeigenaar(s)


30 september 2009

Vraag nummer: 13032  (oude nummer: 13953)

Wij zijn 55 jaar in gemeenschap van goederen getrouwd.Ons huis staat op mijn naam.
Is het zinvol om mijn vrouw ook eigenaar te maken? Zo niet , wat zijn dan de consequenties?

Antwoord:

Geachte heer,

Via de gemeenschap van goederen is het huis van u samen alleen voert u (indien het van uw zijde in de gemeenschap is gevallen) het bestuur. Het is dus niet nodig om het op beider naam te zetten, want het is al gemeenschappelijk eigendom via de gemeenschap van goederen (tenzij verkregen krachtens erfrecht met priv├ęclausule, maar dat laat ik even buiten beschouwing).

Wel is het raadzaam om langs uw notaris te gaan voor informatie over het erfrecht!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn