erfrecht derde huwelijk en oud testament


4 juni 2005

Vraag nummer: 9273  (oude nummer: 5987)

Situatie; vader voor derde keer in huwelijk getreden. 2 ex-echtgenotes en uit beide huwelijken 2 kinderen. Laatste huwelijk is buiten medeweten van zijn kinderen gesloten. Voor zover duidelijk is op dit moment zonder huwelijkse voorwaarden. Vader kort na huwelijk nr 3 overleden. Duidelijk dat huidige echtgenote dit slechts uit geldelijk gewin heeft gedaan aangezien de terminale ziekte reeds overduidelijk was. Dit is door echtgenote zelf bevestigt! Nu is de vraag in hoeverre wij evt ofwel alsnog het gesloten huwelijk kunnen aanvechten (haar kinderen waren getuige zijn 4 kinderen werden pas op de hoogte gesteld toen de morfine aan was geslagen en er geen gesprek met vader meer mogelijk was) ofwel dat wij als kinderen (bloedverwanten zonder band met stiefmoeder) ons legitieme deel kunnen opeisen (in geldelijk bedrag uitgedrukt). Het huis in buitenland welke gezamelijk bewoond werd staat op naam stiefmoeder echter enkele voertuigen staan op naam vader. Hoe kunnen wij de nalatenschap van hem op papier krijgen ivm het opeisbare legitieme deel en later kindsdeel. Tevens bestaat er vanuit het verleden een testament. Opgemaakt in 1995 met uitsluiting (ex) echtgenotes mbt nalatenschap en ons is uitgelegt dat deze eerst herroepen had moeten worden na het huwelijk? In hoeverre klopt dit en waarom zou dit moeten, zo ja binnen welke termijn had hij dit moeten doen? Testament is nooit terruggeroepen/vernietigt want staat nog immer geregistreerd bij Min v Justitie in het register. Is deze nog rechtsgeldig? De tijd tussen huwelijk en overlijden bedraagt slechts 51 dagen. Dan rest nog 1 vraag; in hoeverre is het van belang dat zij gezamelijk een huishouden voerden in het buitenland en slechts een postadres vader aan Nederland verbond? Met hartelijke dank voor de moeite en succes met deze mooi opgezette, uitgebreide site!

Antwoord:

Geachte heer,

Het spijt me maar ik kan u niet concreet een antwoord geven. Veel hangt af van het antwoord op de vraag of er het testament is nog van toepassing is (zonder herroeping is het in beginsel nog gewoon geldig) en wat de bedoeling van uw vader was in 1995: uitsluiting van de echtgenote die echtgenote is ttv het overlijden of uitsluiten van ex-en. Dat laatste is overigens niet nodig van ex-echtgenotes zijn géén erfgenaam. Het testament zal dus goed moeten worden beoordeeld door uw notaris. Ook zal bekeken moeten worden of er misschien een rechtskeuze is gemaakt in het testament. Aanvechten van het huwelijk zal niet meevallen overigens.

Indien u een beroep doet op uw legitieme aanspraak (indien nodig), dan moet de erfgenaam/erfgenamen, informatie verstrekken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >