Erfenis en huwelijkse voorwaarden.


13 mei 2012

Vraag nummer: 28260

Voordat wij een testament akte via jullie website willen aanmaken hebben we een vraag:
In onze huwelijksvoorwaarden hebben we staan dat met uitzondering van onroerende zaken er een gemeenschap van goederen bestaat. Indien het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van één van de echtgenoten zal er verrekening plaatsvinden tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot plaatshebben in dier voege dat ieder van de echtgenoten gerechtigd zal zijn tot een waarde gelijk aan die waartoe partijen gerechtigd zouden zijn geweest, indien er tussen hen de wettelijke algemene gemeenschap van goederen had bestaan.
Dit is getekend in 1996. Inmiddels zijn wij ouders van een dochter en is de wetgeving gewijzigd. Ons doel is dat de langstlevende echtgenoot alles erft. Kunnen we nu volstaan met een standaard testament waarin wij tevens een voogd voor onze dochter benoemen.
Alvast bedankt voor uw reactie.Voordat wij een testament akte via jullie website willen aanmaken hebben we een vraag:
In onze huwelijksvoorwaarden hebben we staan dat met uitzondering van onroerende zaken er een gemeenschap van goederen bestaat. Indien het huwelijk wordt ontbonden door overlijden van één van de echtgenoten zal er verrekening plaatsvinden tussen de langstlevende echtgenoot en de erfgenamen van de overleden echtgenoot plaatshebben in dier voege dat ieder van de echtgenoten gerechtigd zal zijn tot een waarde gelijk aan die waartoe partijen gerechtigd zouden zijn geweest, indien er tussen hen de wettelijke algemene gemeenschap van goederen had bestaan.
Dit is getekend in 1996. Inmiddels zijn wij ouders van een dochter en is de wetgeving gewijzigd. Ons doel is dat de langstlevende echtgenoot alles erft. Kunnen we nu volstaan met een standaard testament waarin wij tevens een voogd voor onze dochter benoemen.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

Kortgezegd bepalen de huwelijkse voorwaarden wát er wordt geerfd en bepaalt het testament wie het krijgt. Indien er gemeenschap van goederen is of afgerekend wordt alsof er gemeenschap van goederen is, dan behoort tot de nalatenschap in beginsel dus (in waarde) de helft van het gezamenlijk vermogen.
Of een 'standaard' testament in uw geval voldoet kan niet in het algemeen gesteld worden. Daarvoor is toch een gesprek nodig.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >