niet-opeisbaarheidsclausule


9 juli 2012

Vraag nummer: 28624

Als ik samen met mijn man (geregistreerd partners) zelf een niet-opeisbaarheidsclausule opstel, en zijn twee kinderen uit eerder huwelijk tekenen deze verklaring, kortom: iedereen is het bij leven en welzijn eens met de afspraak dat ik tot overlijden het vruchtbaarheidsgebruik heb, en tekent voor akkoord, in hoeverre is deze verklaring rechtsgeldig als mijn man komt te overlijden?

MVG, C

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Niet geldig! Gewoon even langs een notaris om een goed testament te laten opstellen!

Er is overigens wel een wettelijk vangnet (voor gehuwden/geregistreerde partner, dus niet voor ongehuwde samenwoners)in de vorm van vruchtgebruik indien de langstlevende tengevolge van een testament niet of niet enig rechthebbende is tot de woning en inboedel. Dit wordt ook wel het verzorgingsvruchtgebruik genoemd. Het is dus niet in alle gevallen van toepassing, vandaar het advies om langs een notaris te gaan!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.