OBV of vruchtgebruik


29 september 2004

Vraag nummer: 8680  (oude nummer: 4710)

Geachte heer/mevrouw,

Kunt U mij uitleggen, wat het doel van het vruchtgebruik is, in een OBV? Heeft het belang,
dat de onroerende goederen dan gewaardeerd moeten worden en zo ja?, hoe moet de waarde daarvan dan opgetekend zijn.
Wat heeft het 'berusten' van de kinderen t.o.v. een OBV met Vruchtgebruik voor een nut?
En is de langstlevende met zo'n Vruchtgebruik's clausule in het Testament, gerechtigd om toch de gehele nalatenschap, op te souperen.

met vriendelijke groet,


ANONIEM

Antwoord:

Geachte heer,

Het is het één of het ander. Op grond van de (oude) OBV wordt de langstlevende echtgenoot enig eigenaar! Zo luidt kortgezegd op dit moment ook de wet.
Op grond van vruchtgebruik wordt de langstlevende "slechts" vruchtgebruiker. Nu kan het vruchtgebruik wel aangekleed worden zodat het heel dicht in de buurt van het vol eigendom komt, maar het is toch anders.

Voor vruchtgebruik wordt over het algemeen gekozen indien het vermogen ten behoeve van de kinderen in stand moet blijven.
Voor de OBV wordt gekozen als je wil dat de langstlevende alles kan doen en laten wat zij/hij wil.

In combinatietestamenten worden beide systemen opgenomen, en moet er door de langstlevende bij overlijden van de eerste een keuze gemaakt worden: vol eigendom of vruchtgebruik.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >