erfrecht bij huwelijksvoorwaarden


16 mei 2014

Vraag nummer: 38454

wij trouwen binnen kort op huwelijksvoorwaarden, wat voor ons betekent, we houden een ieder ons eigen vermogen , er zal niets worden ingebracht , wat gezamelijk bezit zal worden;
Is het dan noodzakelijk om testament op te maken, want geen gezamelijk bezit , geeft ook geen mogelijk heid van verdeling

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van de huwelijkse voorwaarden kan bepaald worden wát tot de nalatenschap behoort, een testament (of de wet indien er geen testament is) bepaalt wie het krijgt bij overlijden. Is de wettelijke erfopvolging overeenkomstig uw wensen, dan zou een testament in beginsel niet nodig zijn, hoewel er doorgaans meer aandachtspunten zijn. Uw notaris kan overigens u daarbij verder helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn