maken van testament


23 november 2003

Vraag nummer: 8190  (oude nummer: 3442)

Wat wordt bedoelt bij langstlevende.
Wij zijn in gemeenschap van goederen getrouwd

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De langstlevende is de langstlevende echtgenoot (of geregisteerde partner). De gemeenschap van goederen bepaalt wat tot de nalatenschap behoort (namelijk de helft van het gemeenschappelijk vermogen) niet wie het krijgt. Het erfrecht of een testament bepaalt wie het krijgt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn