erfrecht


28 april 2016

Vraag nummer: 45997

2 alleenstaanden willen geregistreerd partnerschap aangaan,
ingeval van overlijden wat gebeurt er met de allen (1x2 +1x3)volwassenen (stief)kinderen
inzake wilsrecht en vruchtgebruik indien de partners alles nalaten aan langstlevende partner.
Is dit geregeld in de wet of moet dit middels testament geregeld worden?

Hence "Wilsrecht en vruchtgebruik
Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.
Als er sprake is van stieffamilie hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Zij kunnen dan een beroep doen op het wilsrecht en krijgen goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Hoewel de kinderen nu eigenaar zijn, mag de echtgenoot of geregistreerde partner tijdens zijn of haar leven wel zelf de goederen blijven gebruiken. Dat heet vruchtgebruik.

Erfenis stiefkind
In een testament kan een stiefkind tot erfgenaam benoemd worden en worden betrokken bij de wettelijke verdeling. Het stiefkind krijgt dan dezelfde positie als het eigen kind van degene die de erfenis nalaat. Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder.” bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden-en-erven/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wettelijke-verdeling-bij-erfrecht.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In geval van complexe familiesituaties, is het van harte aan te raden om een testament te maken en daarin onder het motto 'man en paard' de wet nader in te vullen en/of daarvan af te wijken. Dat kan ook bijvoorbeeld ten aanzien van de zogenoemde wilsrecten. Op naar de notaris dus!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >