herroeping testament


8 maart 2006

Vraag nummer: 10097  (oude nummer: 7604)

wat houd herroeping precies in .en zijn eraan een copy van testament opvragen bij notaris kosten verbonden ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat het bestaande testament/codicil geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Of er kosten aan het opvragen verbonden zijn, dat moet u bij uw notaris opvragen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.