Moet partner van ervende meer belasting betalen?


6 november 2014

Vraag nummer: 40504

L.S.,
Stel: iemand heeft 2 kinderen, beiden getrouwd. Bij testament bepaald de ouder dat schoondochter/-zoon zal erven, indien diens partner(cq kind van de erflater) eerder komt te overlijden dan de erflater zelf. Ofwel het schoonkind treedt dan in de rechten van de overleden partner. Geen voorkeur, dus het betreft beide schoonkinderen(mits nog duurzaam samen op moment overlijden partner).
a) acht u dat een verstandig besluit, er van uitgaande dat de erflater dat zo wenst?
b) zal dat schoonkind -indien de partner inderdaad eerder is overleden dan diens vader/moeder- bij ontvangst van een dergelijke erfenis meer belasting moeten betalen dan de partner(indien de partner nog had geleefd en geerft)?

Antwoord:

Geachte heer,

Wat in casu verstandig is, kan ik niet beoordelen. Het gaat om de wens van de erflater. Indien er kleinkinderen zijn, dan is de wettelijke regel dat kleinkinderen in de plaats treden. Wijk je daarvan af in een testament, dan kan dat gevolgen hebben voor de legitieme portie.

In beginsel staat aanverwantschap gelijk aan bloedverwantschap voor de erfbelasting overigens.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE