testament rentevergoeding


25 mei 2005

Vraag nummer: 9247  (oude nummer: 5953)

Geachte mevrouw, heer,

Vorig jaar is mijn vader overleden. Hij en mijn moeder hebben een testament waarbij alle vermogensbestanddelen aan mijn (levende) moeder toekomen en de kinderen (3) een vordering krijgen in kontantan op mijn moeder.
Over dit erfdeel in kontanten, welke de kinderen pas ontvangen bij overlijden van moeder, dient moeder successierecht te betalen. Dit deel is straks wel onbelast bij het overlijden van mijn moeder.
De renteopbrengsten van deze kontanten lopen de kinderen wel mis. Kun je deze toekomstige gemiste renteopbrengsten in mindering brengen bij het bepaalde erfdeel per kind in kontanten zodat er nu minder successierecht betaald hoeft te worden? En zo ja, hoe reken je zo'n contante waarde van toekomstige te ontvangen rentes uit? (looptijd, rentepercentage?),

met vriendelijke groet,

Ronald Timmermans

Antwoord:

Geachte heer,

De vorderingen worden vermeederd met de daarover verschuldigde rente. Deze rente is doorgaans netzoals de vordering niet of beperkt opeisbaar. Uiteraard wordt daarmee de hoogte van de vordering groter en naar ik meen ook de drukkende factor bij het overlijden van de langstlevende.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >