Executair Testamentair Wie+kosten?


11 januari 2004

Vraag nummer: 8354  (oude nummer: 3746)

Stel: ik overlijd. Kan mijn vrouw dan Executeur Testamentair (E.T.) zijn? (we zijn in gemeenschap van goederen getrouwd).
Elders lees ik dat de vergoeding van de E.T. 2,5% vd ontvangsten + 1,5% vd uitgaven uit de nalatenschap bedragen. Wat zijn die ontvangsten en uitgaven?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vrouw kan alleen officieel als executeur optreden indien u dat heeft vastgelegd in een testament. De vergoeding volgens het huidige erfrecht is 1% van uw totale vermogen (dus niet meer zoals door u aangegeven, dat was onder het oude erfrecht zo). Indien u vrouw enig eigenaar of enig erfgenaam wordt is het wellicht niet eens nodig dat zij executeur wordt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn