Verpleeghuis opname


1 november 2003

Vraag nummer: 8124  (oude nummer: 3307)

Mijn moeder is onlangs opgenomen in een verpleeghuis. Dat gebeurde na ziekenhuisopname van haar man. Ze is dement (vergevorderd stadium) en feitelijk niet wilsbekwaam.
Mijn vader is ernstig ziek en zit sindskort in een verzorghuis. Zijn vooruitzichten zijn slecht. Hij wil dat wij hun huis verkopen. Ook is er spaargeld.
Hij wil dat voor zijn overlijden de opbrengst en het spaargeld naar zijn beide kinderen gaat.
Met uitzondering van geld voor de uitvaarten van beiden en geld voor dagelijkse verzorging.
Hoe kunnen we dat regelen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien het de bedoeling is dat het huis verkocht wordt, zal denk ik eerst het vermogen van uw ouders (of alleen uw moeder) onder bewind moeten worden gesteld door de Kantonrechter. Daarna kan de bewindvoerder, weer na toestemming door de Kantonrechter, het huis verkopen.

De verkoopopbrengst zal dan daarna beheerd moeten worden.

Indien uw moeder de nalatenschap van uw vader niet nodig heeft voor haar verzorging, dan zou dat aanleiding kunnen zijn voor uw vader om een testament te maken waarin uw moeder wordt uitgesloten als erfgenaam. Dat klinkt vrij hard en gevoelloos, maar het is toch een optie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn