Moet een testament notarieel ?


27 augustus 2003

Vraag nummer: 7993  (oude nummer: 2968)

Ik regel alle zaken voor een oom van mij. Zijn vrouw is in korte tijd zwaar dement. Hij wil dat zijn nalatenschap wordt verdeeld tussen mij en een andere nicht van hem, ondanks het feit dat hij eerder komt te overlijden. Er staat het een en ander wel op papier alleen is dit niet door een notaris bekrachtigd. Is deze wilsbeschikking ook rechtsgeldig of moet de notaris dit bekrachtigen? Stel dat hij eerder komt te overlijden, wat zijn dan de consequenties. Hoe zit dat dan met zijn vrouw en hoe moet een en ander dan geregeld worden met betrekking tot de nalatenschap.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als er geen testament is opgesteld (en getekend) door een notaris dan is de wettelijke erfopvolging van toepassing. Een zelf geschreven document helpt dan niet. Zonder geldig testament is de vrouw van uw oom (uw tante?) erfgenaam (al dan niet tezamen met kinderen als die er zijn).

Ik raad uw oom dus ook aan om snel contact op te nemen met een notaris en een testament op te laten stellen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >