doorbreekt een huwelijk een eerder gemaakt testament?


4 juni 2004

Vraag nummer: 8566  (oude nummer: 4382)

Mijn echtgenoot heeft enige jaren voor ons huwelijk een testament opgemaakt waarin is bepaald dat zijn bezittingen bij overlijden aan zijn familie toekomen. Is dat nog rechtsgeldig nu hij getrouwd is?
bvd voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik ben bang van wel, tenzij er aan de erfstelling een voorwaarde van bijv. overlijden in ongehuwde staat was verbonden. Eigenlijk bent u nu dus onterfd als die voorwaarde niet is opgenomen.

Mijn advies: heel snel naar de notaris om uw testament te wijzigen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn