(herroeping) testament na echtscheiding


28 juli 2003

Vraag nummer: 7950  (oude nummer: 2858)

Ruim 10 jaar geleden heb ik met mijn ex-echtgenoot een testament op langstlevende laten opmaken. Twee jaar geleden ben ik gescheiden. Komt hiermee het toen opgemaakte testament te vervallen of moet dat nog officieel geregeld worden.

Antwoord:

Geachte mevrouw Van Aggele,

Op zich zou er verwarring kunnen onstaan. Wat heeft u bedoeld: mijnheer in zijn hoedanigheid als echtgenoot of mijnheer als persoon. Natuurlijk bedoelde u mijnheer als echtgenoot. De kans op verwarring en onenigheid is dus zeer klein maar toch aanwezig.

In testamenten vandaag de dag staat dus ook voor alle duidelijkheid dat de echtgenoot niet erft als er sprake is van overlijden tijdens de procedure en na scheiding. U kan dat nakijken in uw testament.

Maar wellicht zijn er nog andere redenen voor een nieuw testament: wie erft als u kinderen niet van u kunnen erven; wie wordt voogd; een regeling zodanig dat door het overlijden van uw kinderen na u, uw vermogen niet naar uw ex (de eventuele wettelijke erfgenaam van uw kinderen) gaat; een bewind op het erfdeel nadat de kinderen minderjarig zijn geworden; de anti schoonzoon/dochterclausule enzovoort.

Ik raad u dus aan om daarover contact op te nemen met uw notaris. Vraagt u van te voren of er kosten zijn verbonden aan de bespreking. Er zijn namelijk kantoren (zoals de onze) die geen kosten in rekening brengen voor een informatief gesprek.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE