Vordering op vermogen


9 januari 2004

Vraag nummer: 8345  (oude nummer: 3732)

Geachte heer, mevrouw,

Mijn vader woont alleen thuis, mijn moeder verblijft in een verpleegtehuis. Als mijn vader komt te overlijden wordt het huis verkocht. De helft plus een kindsdeel van het ontstane vermogen gaat naar mijn moeder. Is het nu zo dat het kindsdeel door de kinderen na verkoop van huis opvorderbaar is? Immers mijn moeder heeft geen behoefte meer aan het vruchtgebruik van het huis (nieuwe Erfrecht langstlevende) !?
Bij voorbaat bedankt voor uw reactie

9 januari 2004

Geachte heer, mevrouw,

Mijn vader woont alleen thuis, mijn moeder verblijft in een verpleegtehuis. Als mijn vader komt te overlijden wordt het huis verkocht. De helft plus een kindsdeel van het ontstane vermogen gaat naar mijn moeder. Is het nu zo dat het kindsdeel door de kinderen na verkoop van huis opvorderbaar is? Immers mijn moeder heeft geen behoefte meer aan het vruchtgebruik van het huis (nieuwe Erfrecht langstlevende) !?
Bij voorbaat bedankt voor uw reactie

9 januari 2004

Antwoord:

Geachte heer,

Het is de vraag of het huis wordt verkocht. Via het nieuwe erfrecht wordt uw moeder enig eigenaar, dus zij zal daarover moeten beslissen of anders haar bewindvoerder na toestemming van de kantonrechter. Als dat niet de bedoeling is dan moet uw vader een testament maken.

Mocht het wel zo gaan dan is het erfdeel van de kinderen niet opeisbaar volgens de nieuwe wet. Dat is pas bij overlijden van de langstlevende, faillissement, surseance of persoonlijke schuldsanaering.

Kortom, het lijkt mij raadzaam dat uw vader contact opneemt met een notaris om één en ander te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE