Langst levende testament


8 juni 2005

Vraag nummer: 9284  (oude nummer: 6006)

ALs mijn vrouw ik een langst levende testament maken kunnen mijn kinderen uit mijn vorige huwelijk een kinds deel dan als nog opeisen al ik kom te overlijden?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee hoor, mits het testament juist is opgesteld, Trouwens ook zonder testament hebben de kinderen uit uw vorig huwelijk in beginsel geen aanspraak. In alle gevallen hebben zij natuurlijk wel het recht beroep op hun legitieme portie te doen. Daarom is een goed testament zo van belang.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.