Verzorgingsvruchtgebruik langstlevende


28 december 2005

Vraag nummer: 9843  (oude nummer: 7161)

Mijn echtegenoot heeft mij 4 weken voor zijn plotselinge dood onterft in een woedevlaag. Volgens de notaris zou ik recht hebben op het verzorgingsvruchtgebruik. Ik ben voor 50 % eigenaar van het woonhuis. Hoe lang mag ik in het huis blijven wonen? Ik moet voor de notaris een overzicht van toekomstigen kosten maken en bewijzen wat mijn (WW) inkomen is. Moet ik zo hoog mogelijk gaan zitten met de schattingen? Ik zou een levensstandaard van een gewezen echtgenote krijgen, hoe slecht is dit?

Dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Over het algemeen wordt aangenomen dat de verzorgingsaanspraak er is maar dat de erfgenamen/bloot-eigenaren dit via de Kantonrechter kunnen betwisten. Indien het niet betwist wordt of de rechter niet afwijkend beslist zijn de erfgenamen verplicht tot vestiging van het vruchtgebruik (op de onverdeelde helft van de woning en inboedel).

Overigens kan de vordering tot vestiging van het vruchtgebruik verjaren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >