Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reglement aanpassen?

24 januari 2023

Vraag nummer: 66015

Beste heer Van der Putten,

Onlangs heeft u gereageerd op mijn vraag, waarvoor mijn dank.
In uw antwoord heeft u het over:
- Artikel 3.1, een rechthebbende krijgt een jaar voor afloop van de grafhuur een brief over het kunnen verlengen van het grafrecht. Als daar binnen 3 maanden niet op is gereageerd dan wordt een mededeling bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats geplaatst. U geeft aan dat het een vreemde formulering is want dat zou dus ook na 1 dag na verzending kunnen zijn.
- Artikel 7.6, dat er drie maanden gewacht wordt met het verwijderen van het gedenkmonument en/of grafbeplanting. Daar valt het een en ander over te zeggen.
Kunt u aangeven hoe u dit het beste zou kunnen vermelden?

Met hartelijke groet,

Purdey Reijme

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou zeggen:
- "Als daar NA 3 maanden niet op is gereageerd dan wordt een mededeling bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats geplaatst."
- Ik zie geen reden om drie maanden te wachten met het verwijderen van het grafmonument. Ik raad het zelfs sterk af. Een van de redenen is dat gedurende het grafrecht het eigendom en de aansprakelijkheid voor de grafsteen bij een lid van de familie ligt. Maar een grafsteen wordt onmiddellijk op de dag dat het grafrecht eindigt, eigendom van de begraafplaats, door natrekking. Dat betekent dat meteen ook de risicoaansprakelijkheid voor de steen overgaat op de begraafplaatshouder. Als de steen bij voorbeeld omwaait en een andere steen of een persoon beschadigt, is de begraafplaatshouder aansprakelijk voor alle schade. Dat is niet het geval als de steen direct na het einde van het grafrecht - of nog beter: voordien (door de eigenaar van het monument) - wordt verwijderd.
Ik zie ook geen reden om te wachten. Waarschijnlijk is het bedoeld om de familie nog een kans te geven om de steen zelf te verwijderen of om andere nabestaanden de kans te geven het grafrecht te vestigen. Misschien is er een andere reden. Maar de begraafplaats neemt nu een risico op zich, terwijl dat feitelijk en juridisch onnodig is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder