Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mensen betalen de algemene kosten onderhoud begraafplaats niet

3 november 2020

Vraag nummer: 61887

Ik ben beheerder van de begraafplaats te Stiens.
Mensen krijgen ieder jaar een nota voor de algemene kosten onderhoud begraafplaats. Mensen zijn verhuist de nota krijg ik terug. Het gaat meestal om graven uitgegeven voor langere periode. Ik plaats het eerst volgende jaar een oproep in het kastje bij de 2 ingangen van het kerkhof. Diet blijft daar een jaar hangen. Er komt geen reactie. Wat mag en kan ik dan doen t.a.v. de graven. Ruimen?

Antwoord:

Geachte heer,

Wat u mag doen en kan doen, wordt bepaald door wat in het beheersreglement van uw begraafplaats op dit punt is geregeld.
Ik heb het reglement uit 2011 van uw begraafplaats nagekeken en ik vond.... niets.
Dat betekent dat u het volgende kunt doen: niets.

Dit is een van de onderwerpen, waar een groot manco zit in de beheersreglementen en beheersverordeningen van veel begraafplaatsen. Het is niet geregeld.
In de algemene voorwaarden van elk bedrijf en elke instelling staat: als de klant niet betaalt, vervallen zijn rechten. Bij graven gaat dat zomaar niet. Maar dan kunnen wel rechten vervallen worden verklaard. Maar dat moet wel ergens staan.

Ik het het wel eens besproken met een aantal rechters in de marge van een rechtszaak over een vergelijkbaar geval. Ook om eens te horen hoe andere juristen er over denken. We waren het er meteen over eens: zonder een regeling in het reglement of de verordening, kun je niets doen.

Men mag graven natuurlijk NOOIT zomaar ruimen. Dat mag alleen als de grafrechten vervallen zijn. De grafrechten vervallen als de termijn verstreken is, of de rechten kunnen door het bestuur vervallen worden verklaard als de rechthebbende - ook na een waarschuwing - zich niet aan de regels van het reglement houdt en niet betaalt wat betaald moet worden.

U kunt nu dus niets doen. Ja, de vordering van betaling van jaarlijks onderhoud blijft staan. Die vervalt na 5 jaar, tenzij u de verjaring stuit. U kunt de verjaring mede stuiten door dat ook mede te delen in het kastje bij de ingangen.

Het een jaar lang mensen zoeken heeft niet tot gevolg dat de grafrechten vervallen of vervallen verklaard mogen worden. Want dat is geen voorwaarde in het reglement.

Maar wat u natuurlijk snel moet doen, is het reglement van de begraafplaats zo aanpassen, dat o.a. het niet betalen van allerlei kosten (zoals voor eenbegraving of van onderhoud enz.) het vervallen verklaren van de grafrechten tot gevolg kan hebben.
De rechten kunnen niet automatisch vervallen, want dan weet niemand wanneer dat is. Er moet een besluit van het bestuur zijn, waarin gezamenlijk kan worden geconstateerd dat er wanbetaling is er wie dat pleegt. Dat kan 1 keer per jaar een agendapunt van het kerkbestuur zijn. En dan kunnen de rechten vervallen verklaard worden. Dat moet een keurig agendapunt zijn, met een besluit dat door het bestuur ondertekend wordt en gepubliceerd moet worden. Het moet toegezonden worden aan de mensen wiens adres bekend is.

Zie voorbeelden van zulke aanpassingen van het reglement in de subrubriek 'Verordening / reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder