Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlof opgraving en herbegraving


16 juli 2021

Vraag nummer: 63371

Is het verplicht om bij een opgraving, na de wettelijke grafrusttermijn, een verlof tot herbegraving aan te vragen bij de gemeente? De herbegraving vindt plaats op dezelfde begraafplaats maar dan in een particulier graf.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Is voor een herbegraving een verlof nodig? Dat is een goede vraag, die eigenlijk ten onrechte zelden wordt gesteld.

Ja, er is voor een herbegraving verlof nodig, maar dat is geen afzonderlijk document. De vergunning tot opgraving is tevens een vergunning voor vervoer en een verlof tot begraving op de nieuwe begraafplaats (of in en ander graf op dezelfde begraafplaats).

In de vergunning voor opgraving moet daarom ook altijd staan waar de overledene wordt herbegraven of wordt gecremeerd. Omdat het tevens een verlof tot (her)begraven is of een verlof tot cremeren.

Voor het element 'vervoer' hoeven meestal geen bijzondere voorwaarden in de vergunning worden opgenomen. Maar in sommige gevallen kan er gevaar voor de volksgezondheid spelen. Ook kan het een voorwaarde zijn dat anderen dan nabestaanden voor het vervoer zorg dragen. Anders is soms niet zeker dat de overledene in zijn geheel op de plaats van bestemming arriveert. Sommige nabestaanden geven er de voorkeur aan om stoffelijke resten in de tuin of zelfs in huis te bewaren. Dat staat de wet niet toe.

Een verlof tot opgraving is altijd nodig, zowel binnen als na de wettelijke grafrusttermijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >