Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Verlof opgraving en herbegraving

16 juli 2021

Vraag nummer: 63371

Is het verplicht om bij een opgraving, na de wettelijke grafrusttermijn, een verlof tot herbegraving aan te vragen bij de gemeente? De herbegraving vindt plaats op dezelfde begraafplaats maar dan in een particulier graf.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Is voor een herbegraving een verlof nodig? Dat is een goede vraag, die eigenlijk ten onrechte zelden wordt gesteld.

Ja, er is voor een herbegraving verlof nodig, maar dat is geen afzonderlijk document. De vergunning tot opgraving is tevens een vergunning voor vervoer en een verlof tot begraving op de nieuwe begraafplaats (of in en ander graf op dezelfde begraafplaats).

In de vergunning voor opgraving moet daarom ook altijd staan waar de overledene wordt herbegraven of wordt gecremeerd. Omdat het tevens een verlof tot (her)begraven is of een verlof tot cremeren.

Voor het element 'vervoer' hoeven meestal geen bijzondere voorwaarden in de vergunning worden opgenomen. Maar in sommige gevallen kan er gevaar voor de volksgezondheid spelen. Ook kan het een voorwaarde zijn dat anderen dan nabestaanden voor het vervoer zorg dragen. Anders is soms niet zeker dat de overledene in zijn geheel op de plaats van bestemming arriveert. Sommige nabestaanden geven er de voorkeur aan om stoffelijke resten in de tuin of zelfs in huis te bewaren. Dat staat de wet niet toe.

Een verlof tot opgraving is altijd nodig, zowel binnen als na de wettelijke grafrusttermijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd (en rechtszaken over bewaren of verstrooien van as)

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder