Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Ruimingskosten

23 juni 2023

Vraag nummer: 66882

Goedemiddag,

Het grafrecht wordt niet verlengd en de rechthebbende wilt geen ruimingskosten betalen. De rechthebbende verwijst ons naar uw antwoord op vraagnummer 65184:
"Ik zie in het huidige reglement van de begraafplaats Laurentius uit 2019 geen verplichting staan om kosten van ruiming van het graf te betalen, als men grafrechten niet verlengt. Dus ik weet niet waar de begraafplaats die verplichting op baseert. Dat moet men u natuurlijk wel heel precies kunnen aanwijzen, als men kosten in rekening wil kunnen brengen".

Het reglement geeft bij art. 8.1 aan:
Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht voor bijzetting, voor onderhoud en voor het opheffen van een graf worden tarieven geheven.

Over de ruimingskosten wordt gesproken in zowel het reglement uit 1999, 2006 en 2019.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik zou niet weten wat de kosten voor het opheffen van een graf zouden zijn. Het opheffen van een graf is alleen een administratieve handeling. Dat is niet hetzelfde als het ruimen van een graf of van een grafmonument.

Als een graf wordt opgeheven, kan het ook niet meer aan een andere familie worden uitgegeven.
Ik denk niet dat het werkelijk de bedoeling is dat wanneer een familie een graf opgeeft, datzelfde graf nooit meer aan een andere familie ter beschikking wordt gesteld. Dan moet in het reglement niet het woord 'opheffen' gebruikt worden.

In oude model-reglementen van RK begraafplaatsen staat dat voor grafrecht en onderhoud en het ruimen van het graf een tarief wordt geheven. Maar dat is dus 1 gecombineerd tarief: het grafrecht. Er zijn RK begraafplaatsen die mensen in bijvoorbeeld 1993 laten betalen voor ook het ruimen van een graf en 30 jaar later nog een keer apart. Dat is dubbel en kan dus niet.
Ook in het reglement uit 2006 van uw begraafplaats staat dat het tarief voor een graf is SAMENGESTELD uit o.a. de kosten van ruiming. Dat kan dus niet nog eens een keer apart in rekening worden gebracht.

Ik zou voor mijn archief graag een kopie van het reglement uit 1999 van u krijgen.
Ik heb in mijn archief een fax uit 1999 van de toenmalige directeur, de heer B. Toen ik hem destijds om een reglement vroeg, stelde hij dat er geen reglement was, maar dat er aan gewerkt werd. Hij beloofde mij er een te sturen als dat reglement klaar was, maar dat is nooit gebeurd.

Ik zie in mijn archief vervolgens een e-mail van 16-11-2001 aan de toenmalige waarnemende directeur, de heer Th.B., waar o.a. uit blijkt dat er eind 2001 nog steeds geen reglement was.
Ook toen was het zo dat uw begraafplaats een mevrouw uit Bleiswijk een verwijderingsbijdrage wilde laten betalen, zonder dat er een juridische grondslag was.

Aan rechthebbenden van graven werd in of voor 1999 en ook in 2001 (volgens mijn gegevens) dus nog geen reglement ter beschikking gesteld. Dan geldt het ook niet, zo simpel is dat. De wet eist dat algemene voorwaarden - wat een reglement van een kerkelijke begraafplaats juridisch gezien is - voorafgaan aan de overeenkomst ter hand worden gesteld. Doe je dat niet, dan zijn ze niet geldig.
Opmerkingen in brieven zoals 'U kunt de voorschriften of het reglement bij ons op de site vinden' hebben ook geen enkele waarde. Je moet een reglement echt actief geven. Op papier, of als een digitaal bestand dat mensen togestuurd krijgen.

Het is overigens ook maar de vraag of je kosten in rekening mag brengen voor diensten die je niet verricht. Ik weet niet hoe het bij uw begraafplaats gaat, maar ik zie wel eens dat met name kerkelijke begraafplaatsen soms kosten voor ruiming in rekening willen brengen, terwijl ze een graf nog helemaal niet ruimen. Misschien pas vele jaren later of misschien wel nooit. Je mag natuurlijk geen kosten rekenen voor werkzaamheden die niet worden verricht.

Een begraafplaats mag wel kosten voor het ruimen van een grafmonument of van een graf in rekening brengen, maar dat moet duidelijk in de overeenkomst of in het reglement staan. En het moet dan aantoonbaar ook gebeuren. Je kunt geen kosten rekenen voor een theoretische ruiming.

Terzijde nog het volgende.

Persoonlijk vind ik het erg onverstandig als begraafplaatsen aan het einde van een graftermijn bij een nabestaande nog kosten in rekening gaan brengen voor het ruimen van een graf(monument), ook als dat wel duidelijk in de overeenkomst of het reglement staat. Aan het eind van de termijn is meestal een kind rechthebbende, die zulke kosten dan uit eigen zak moet betalen. Want de nalatenschap waar de kosten uit voldaan zouden moeten worden, is dan allang verdeeld en verdwenen. Dat maakt begraafplaatsen niet populair. Mensen met zulke ervaringen hebben de neiging om bij een volgend sterfgeval voor een crematie te kiezen, om niet weer na afloop nog eens een paar honderd euro uit eigen zak te moeten betalen.

Natuurlijk heeft een begraafplaats kosten voor het verwijderen en afvoeren van een grafmonument en dergelijke. En natuurlijk moeten die voor rekening van de nabestaanden komen.
In het verleden was het zo dat kosten van grafhuur, onderhoud, verwijderen monument e.d. gewoon allemaal in het tarief voor het grafrecht zaten. Dat stond ook gewoon zo in de reglementen. Dat is bij elkaar dan wel een behoorlijk bedrag, maar als mensen een naturaverzekering hadden, betaalde die verzekeraar dat en anders kwamen die kosten ten laste van de nalatenschap, niet van erfgenamen of kinderen persoonlijk.
Dat is een heel andere beleving van mensen, dan wanneer ze het na afloop uit eigen zak moeten betalen. Er zullen mensen zijn die protesteren, maar er zullen ook mensen zijn die wel betalen, maar intussen denken "Mij zie je daar nooit meer terug". Dat wil uw bestuur toch liever niet, lijkt mij.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder