Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Inzage verbintenis 12 mei 1929

27 februari 2023

Vraag nummer: 66202

(voormalige) Rechthebbenden van een graf op onze begraafplaats beweren een verbintenis met de (voormalige) Parochie te hebben van 12 mei 1929. Ondanks aangetekende brieven blijft men weigeren dit document in te laten zien. Ook een datum voor gesprek daarover wordt geweigerd. Ze betalen dus verder niets voor het graf bij elke overledene omdat het in die overeenkomst zou staan. Wat kunnen we als bestuur doen c.q. verplichten ?

Antwoord:

Geachte heer,

Als twee partijen ergens van mening over verschillen en partij A beroept zich op een verbintenis van 12 mei 1929, maar weigert om dat document te laten zien aan partij B, dan mag je gerust aannemen dat die verbintenis niet bestaat.

Nog los van de vraag wat een verbintenis is.
Ik weet wel wat een verbintenis is, maar niet wat het met betrekking tot een graf zou inhouden. Een verbintenis is - kort gezegd - een afspraak waarbij de ene partij een verplichting jegens een andere partij is aangegaan. Ik heb in ruim 30 jaar nog nooit een document over een graf gezien, dat men 'verbintenis' noemde.

Stel de zaak komt voor de rechter, dan zal partij A ook moeten bewijzen dat die verbintenis bestaat en wat die inhoudt. Als partij A dan de verbintenis nog niet wil of kan laten zien, zal de rechter partij A in het ongelijk stellen en voor de kosten van de rechtszaak laten opdraaien.

Je kunt je niet beroepen op iets en het dan niet willen laten zien.

Kortom: het standpunt van de rechthebbende(n) (hoezo zijn het meerdere mensen?) van dat graf raakt kant noch wal.
Het is ook onterecht dat men niets betaalt voor elke bijzetting in dat graf.

Wat kan het bestuur doen?
Dat hangt af van wat in het reglement van de begraafplaats en/of in de akte van uitgifte van het graf staat. Ik weet niet van welke begraafplaats u bent en wat in uw regelingen staat.
Ten eerste is het de vraag of er nog wel grafrechten bestaan.
Ten tweede zou ik, als je weet dat deze familie weigerachtig is om de rekening daarvoor te betalen, niemand in het graf bijzetten zonder dat de kosten daarvan VOORAF betaald zijn.
Als er nog openstaande rekeningen zijn, kan dat reden zijn om de grafrechten vervallen te verklaren, mits u een goed beheersreglement hebt, dat daarin voorziet.
Bij het vervallen verklaren van het grafrecht kan meteen het monument worden verwijderd, ook als de grafrust van de laatst begraven persoon nog geen tien jaar heeft geduurd. Vaak heeft dat het effect dat men financiële verplichtingen toch wil nakomen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder